Hội nghị tổng kết công tác tư pháp năm 2019, triển khai nhiệm vụ 2020.

Cập nhật lúc: 12:57 14/01/2020

Ngày 9/1, dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Đình Chiến – Phó Chủ tịch UBND huyện, huyện Ea Kar đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác tư pháp năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Năm 2019, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, kịp thời của Sở Tư pháp tỉnh, Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND huyện; sự phối kết hợp chặt chẽ của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn cùng với sự cố gắng, nỗ lực của đội ngũ cán bộ, công chức Tư pháp trên địa bàn huyện. Công tác tư pháp của huyện Ea Kar đã có sự chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng vào việc triển khai thi hành pháp luật, đảm bảo giữ gìn sự ổn định và phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện. Trong đó, nổi bật là: Chất lượng công tác thẩm định, rà soát, kiểm tra, tự kiểm tra văn bản Quy phạm pháp luật ngày càng được nâng lên, công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính tiếp tục được đẩy mạnh; công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật được tăng cường tập trung đến nhiều đối tượng. Trong năm 2019, UBND huyện đã ban hành nhiều văn bản liên quan đến công tác chỉ đạo, điều hành lĩnh vực quản lý nhà nước về công tác tư pháp. Thông qua các hội nghị tập huấn nghiệp vụ, đã tuyên truyền, phổ biến về xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực đất đai, thực hiện nghĩa vụ quân sự, xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiểu chẩn pháp luật cho trên 188 lượt cán bộ, công chức huyện, xã, thị trấn; phối hợp với UBND các xã Cư Elang, Cư Prông, Ea Sar, Ea Sô mở hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho 392 người người dân đồng bào dân tộc thiểu số. Trong năm, huyện Ea Kar cũng đã tổ chức 16 hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho 1.813 tuyên truyền viên, hòa giải viên cơ sở, cán bộ ban tự quản, các đoàn thể thôn, buôn, tổ dân phố 16/16 xã, thị trấn trong toàn huyện. Công tác hòa giải ở cơ sở được quan tâm, trong năm qua toàn huyện có 172 vụ việc hòa giải, đã hoà giải thành công 116 vụ việc...

Đồng chí Lê Đình Chiến – Phó Chủ tịch UBND huyện Ea Kar phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và đưa ra nhiều kiến nghị nhằm nâng cao hơn nữa hoạt động của công tác tư pháp, trong đó tập trung vào công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; đánh giá đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; công tác hộ tịch, chứng thực…Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác tư pháp năm 2020, Hội nghị đã đề ra 15 nhiệm vụ cụ thể và các giải pháp trọng tâm trong đó chú trọng nâng cao hiệu quả lãnh, chỉ đạo, điều hành, đẩy mạnh thực hiện các quy định của pháp luật về lĩnh vực tư pháp trên địa bàn huyện./.

 

Phạm Thao.