Hội nghị tổng kết công tác dân vận, thực hiện quy chế dân chủ công tác phát động quần chúng năm 2019; triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Cập nhật lúc: 15:20 03/01/2020

Ban dân vận huyện ủy  EaKar vừa  tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân vận, thực hiện quy chế dân chủ công tác phát động quần chúng năm 2019; triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020. 

Quang cảnh tại Hội nghị 

 

Tham dự hội nghị có Ông Vương Tấn Thành – PBT thường trực huyện ủy; đại diện lãnh đạo các ban ngành đoàn thể của huyện ; Ủy ban MTTQ, các tổ chức đoàn thể và hội quần chúng huyện; Trưởng khối Dân vận các xã, thị trấn; các cơ quan, đơn vị, Đội công tác phát động quần chúng chuyên trách 253.

Năm 2019, công tác dân vận của hệ thống chính trị được cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đạt kết quả tích cực.  Ban Dân vận từ huyện đến cơ sở tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp; phát huy vai trò tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; các cấp chính quyền chỉ đạo, cụ thể hóa các hoạt động “ Năm dân vận chính quyền 2019” và Đề án xây dựng mô hình điểm “Chính quyền thân thiện”; thực hiện tốt công tác tiếp công dân và tổ chức đối thoại với Nhân dân.  Qua công tác phát động quần chúng tại 238 thôn, buôn, tổ dân phố đã có trên với 41 ngàn lượt người tham gia; Đội công tác phát động quần chúng chuyên trách 253 huyện và cơ sở; đã triển khai tổ chức nhiều đợt phát động quần chúng phối hợp lồng ghép với cấp ủy chi bộ, BTQ và các đoàn thể tại 32 buôn đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ với 2.900 lượt người tham gia. Đặc biệt, trong năm  đã phê duyệt bồi thường hỗ trợ cho người dân thực hiện di dân  đối với 64 hộ dân tại thôn 5, xã Cư Yang sang khu tái định cư tại xã Cư Elang. Công tác dân vận của lực lượng vũ trang đạt hiệu quả; hoạt động của mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội, hội quần chúng có nhiều đổi mới, hướng về cơ sở; tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các phong trào thi đua, các cuộc vận động gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng nông thôn mới.

Ông Vương Tấn Thành – PBT thường trực huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Ông Vương Tấn Thành, đã ghi nhận đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Ban dân vận  trong năm qua; đồng thời yêu cầu năm 2020, các cấp ủy chính quyền tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường phối hợp, nhân rộng các mô hình “dân vận khéo” tạo sức lan tỏa trong thực hiện tốt chủ đề công tác dân vận  2020 là “Năm dân vận  chính quyền”. Các cấp ủy đảng tích cực, chủ động làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo trong quá trình Đại hội Đảng các cấp. Tăng cường tuyên truyền thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 11 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội”; tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động; nâng cao chất lượng giám sát và phản biện xã hội, tăng cường nắm tình hình; nâng cao chất lượng hoạt động khối dân vận cơ sở, quy chế dân chủ ở cơ sở góp phần thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện.

Ông Trần Đức Lương - PBT huyện ủy trao tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân 

Nhân dịp này, Ban dân vận huyện ủy đã trao tặng giấy khen cho 2 tập thể và 1 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Quy chế chủ năm 2019; đồng thời trao quyết định nghỉ hưu theo chế độ cho ông Bùi Quang Chung – Phó ban dân vận huyện ủy ./.

                          

H’Ngoan Niê