Hội nghị tiếp xúc cử tri với Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Đắk Lắk sau kỳ họp thứ 8

Cập nhật lúc: 19:24 06/12/2019

 Thực hiện Kế hoạch số 30/KH-ĐĐBQH, ngày 30/10/2019 của Đoàn đại biểu Quốc hội Tỉnh và Thông báo số 13/TB-MTTQ-BTT, ngày 08/10/2019 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk, về việc tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri với Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Chiều ngày 03/12/2019, tại Hội trường Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã Ea Kmút. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Ea Kar tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk sau kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV.

Các vị đại biểu tham gia Hội nghị tiếp xúc cử tri

Tham dự Hội nghị Đoàn đại biểu Quốc hội gồm có 04 vị do ông Y Khút Niê – Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk làm trưởng Đoàn và đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh, đại diện lãnh đạo huyện có đồng chí Y Nhuân Byă – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, các đồng chí Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, đại diện các Phòng, Ban, Ngành, đoàn thể của huyện Ea Kar và trên 200 vị đại diện cho Lãnh đạo, cán bộ, cử tri và Nhân dân của xã Ea Kmút, xã Cư Huê, cùng đại diện cho các cơ quan báo, đài Trung ương, địa phương về dự và đưa tin.

Ông Nguyễn Văn Hà - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri

Hội nghị đã được nghe ông Lưu Văn Đức – Ủy viên Thường trực Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk thông báo về kết quả nội dung, Chương trình kỳ họp thứ Tám, Quốc hội khóa XIV và những vấn đề quan trọng đã được Quốc hội thảo luận, quyết định tại kỳ họp và hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội Tỉnh tại kỳ họp.

Ông Y Khút Niê – Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Tỉnh Đắk Lắk phát biểu trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri

Tại Hội nghị, sau khi nghe thông báo của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk, các cử tri đã đồng tình và đánh giá cao về nội dung, kết quả kỳ họp thứ Tám. Bên cạnh đó, đại diện cử tri về tham gia hội nghị đã có 20 ý kiến đề xuất, kiến nghị với Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, các sở, ban, ngành của tỉnh, huyện và xã (17 ý kiến trực tiếp, 03 ý kiến bằng văn bản).

Các ý kiến, đề xuất, kiến nghị của cử tri cơ bản đã được ông Y Khút Niê đại diện cho Đoàn đại biểu Quốc hội, đại diện sở Tài nguyên & môi trường, Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Sơ Lao động Thương binh & xã hội, Công ty Điên lực Đắk Lắk và ông Nguyễn Văn Hà – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ea Kar trả lời trực tiếp, thỏa đáng và được cử tri tán thành cao./.                                                                                 

T/h: Đức Ba- MTTQVN huyện