Hội nghị thường kỳ đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ quý IV/2019

Cập nhật lúc: 07:44 11/10/2019

Chiều ngày 10/10/2019, UBND huyện Ea Kar họp thường kỳ đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, sơ kết các chương trình mục tiêu quốc gia và triển khai phương hướng nhiệm vụ quý IV/2019. Dự hội nghị có đồng chí Y Nhuân Byă, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Văn Hà, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có Thường trực HĐND huyện, Ban Pháp chế và Ban Kinh tế - Xã hội, HĐND huyện; các Ban xây dựng Đảng; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Đại biểu tham dự tại hội nghị

 Trong 9 tháng đầu năm, cơ cấu kinh tế huyện chuyển dịch đúng hướng, tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế ước thực hiện đạt 6.155 tỷ đồng, tăng 7,5 % so với cùng kỳ. Trong đó, lĩnh vực thương mại dịch vụ tăng 11,6%, đạt 70,6 % kế hoạch; lĩnh vực công nghiệp-xây dựng tăng 5,2%, đạt 74% kế hoạch; lĩnh vực nông, lâm, thủy sản đạt 59% so kế hoạch, tăng 7% so cùng kỳ. Tổng thu ngân sách nhà nước trong 9 tháng đầu năm ước đạt 99,3 tỷ đồng, đạt 71,6% kế hoạch.

Trong triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới. Tính đến ngày 30/9/2019, tổng số tiêu chí đạt và cơ bản đạt toàn huyện là: 210/266 tiêu chí (tăng 05 tiêu chí so với cuối năm 2018), bình quân đạt 15 tiêu chí/xã và có 02 xã đạt chuẩn NTM (xã Ea Ô, xã Cư Ni). Tổng số hộ nghèo có 4.980 hộ; tỷ lệ hộ nghèo ước 13,4% /10,4% KH. Công tác phòng chống dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi luôn được duy trì; chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân được nâng lên; công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm được quan tâm, trong 9 tháng đã giải quyết việc làm cho 1.800 lao động, trong đó xuất khẩu lao động nước ngoài 69 lao động …tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được duy trì ổn định.

Đồng chí Y Nhuân Byă, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy,

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

 Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Y Nhuân Byă, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đề nghị UBND huyện tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo các ngành, các địa phương tập trung mọi nguồn lực thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội; tập trung công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trên địa bàn; huy động các nguồn lực, đặc biệt là các nguồn lực về đất đai; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành; công tác môi trường; quan tâm chính sách an sinh xã hội; quản lý trật tự đô thị; phòng chống dịch bệnh; phòng chống các tệ nạn xã hội; chấn chính kỷ cương, lề lối làm việc. Song song đó, cần tính cực chỉ đạo thực hiện các công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hà, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đề nghị các ngành, các địa phương tập trung bám sát thực hiện các Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện, tăng cường công tác thu ngân sách; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, kịp thời giải ngân không để mất vốn; tăng cường công tác quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị; tập trung kiểm tra, triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi, đặc biệt là dịch tả lợn Châu phi đang diễn biến phức tạp; quan tâm thực hiện đầy đủ các chính sách an sinh xã hội, chăm sóc sức ban đầu cho nhân dân; tập trung công tác tuyển quân đảm bảo kế hoạch đề ra; đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện./.

T/h: Hồng chinh (VP.HĐND & UBND huyện)