Hội nghị tập huấn chuyên sâu về công tác văn bản, hòa giải cơ sở về đất đai, chuẩn tiếp cận pháp luật và công tác xử lý văn bản hành chính

Cập nhật lúc: 14:18 08/07/2019

Sáng ngày 4/7, tại hội trường UBND huyện, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện EaKar đã tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu về công tác văn bản, hòa giải cơ sở về đất đai, chuẩn tiếp cận pháp luật và công tác xử lý văn bản hành chính trên địa bàn huyện năm 2019. Đồng chí Lê Đình Chiến – Phó Chủ tịch UBND huyện EaKar chỉ đạo hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị tập huấn

Tham gia tập huấn, đại diện lãnh đạo, công chức các phòng, ban ngành của huyện; Lãnh đạo UBND, trưởng công an, chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự, công chức tư pháp hộ tịch, địa chính xây dựng 16 xã, thị trấn đã được truyền đạt những nội dung chính như: Hướng dẫn nghiệp vụ về xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Trao đổi chuyên môn nghiệp vụ về công tác xử lý vi phạm hành chính, thảo luận và giải quyết những vướng mắc, khó khăn hiện nay trong công tác xử lý vi phạm hành chính; Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về công tác tham mưu soạn thảo văn bản hành chính, văn bản quy phạm pháp luật; công tác kiểm tra, rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật…

Đồng chí Lê Đình Chiến – Phó Chủ tịch UBND huyện EaKar phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Đình Chiến nhấn mạnh: Qua hội nghị này, các học viên cần nắm bắt và cập nhật thêm kiến thức về công tác văn bản, hòa giải cơ sở về đất đai, chuẩn tiếp cận pháp luật và công tác xử lý văn bản hành chính. Trong đó, chú trọng việc thực hiện xây dựng chuẩn tiếp cận pháp luật ở các xã, thị trấn, tạo điều kiện thuận lợi trong việc tổ chức triển khai và thực hiện việc đánh giá xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cũng như đánh giá xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đồng thời, là dịp để cán bộ, công chức tại cơ sở nâng cao ý thức trách nhiệm, làm chuyển biến mạnh mẽ và tăng cường các thiết chế tiếp cận pháp luật, đáp ứng nhu cầu và quyền được thông tin về pháp luật của người dân, góp phần thực hiện cải cách thủ tục hành chính, bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân ngay tại cơ sở./.

Phạm Thao