Hội nghị quán triệt và triển khai các chương trình, kế hoạch của tỉnh ủy, huyện ủy về thực hiện Nghị quyết TW6, khóa XII và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng.

Cập nhật lúc: 12:24 21/05/2018

Chiều ngày 18/5/2018, tại hội trường UBND huyện, Huyện ủy EaKar đã tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai các chương trình, kế hoạch của tỉnh ủy, huyện ủy về thực hiện Nghị quyết TW6, khóa XII và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng. Đồng chí Kiều Thanh Dũng - TUV, BTHU, Chủ tịch HĐND huyện EaKar dự và chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Kiều Thanh Dũng - TUV, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện EaKar quán triệt một số chương trình, kế hoạch của cấp trên tại hội nghị

Các vị đại biểu tham dự hội nghị

          Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe quán triệt các chương trình số 24, 25, 26, 27 của Tỉnh ủy ĐăkLăk và các chương trình số 22, 23, 24 của huyện ủy EaKar về thực hiện các Nghị quyết của Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XII như: Nghị quyết số 18 "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả". Nghị quyết số 19 về "tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập". Nghị quyết số 20 "về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới" và Nghị quyết số 21 về "công tác dân số trong tình hình mới". Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã được nghe quán triệt các Chỉ thị số 20, 21, 22 của Ban Bí thư, Chỉ thị số 28 của tỉnh ủy ĐăkLăk. Đồng thời, được thông báo nhanh về kết quả của Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương khóa XII vừa bế mạc vào ngày 12/5/2018 tại Hà Nội./.

Phạm Thao.