Hội nghị BCH Đảng bộ huyện EaKar mở rộng lần thứ 22

Cập nhật lúc: 21:17 15/07/2020

Ban chấp hành Đảng bộ huyện EaKar vừa  tổ chức Hội nghị BCH mở rộng lần thứ 22 nhằm sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai một số nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2020; tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng nhiệm kỳ 2015 – 2020; phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020 – 2025. 

Đ/c Y’ Nhuân Byă - TUV, BT huyện ủy EaKar chủ trì  Hội nghị.   Về dự với hội nghị còn có Đ/c Lê Anh Huân – Phó chủ nhiệm UBKT tỉnh ủy ; Đ/c Kiều Thanh Dũng –Trưởng Ban Dân tộc  HĐND tỉnh; các đồng chí đại diện lãnh đạo các phòng ban ngành, đoàn thể của huyện; CT.PCT UBND của các xã – thị trấn trên địa bàn huyện.

Các Đại biểu tham dự Hội nghị 

Theo đánh giá tại hội nghị, tổng giá trị sản xuất của huyện 6 tháng đầu năm ước đạt 3.946 tỷ đồng (bằng 37,21% nghị quyết năm. Tổng diện tích gieo trồng đạt 39.820ha . Tổng vốn huy động đầu tư xây dựng nông thôn mới được 1.889 tỷ đồng; thu ngân sách 6 tháng ước đạt 88,87 tỷ đồng. Lĩnh vực giáo dục – đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm; công tác phòng chống dịch Covid-19 được triển khai hiệu quả. Huyện tập trung thực hiện công tác giảm nghèo, giải quyết kịp thời chế độ, chính sách cho các đối tượng. Công tác quân sự - quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội giữ vững ổn định. Về công tác xây dựng Đảng Đảng bộ huyện EaKar đã triển khai cho đội ngũ cán bộ, đảng viên học tập đầy đủ các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng. Trong 6 tháng đầu năm, Đảng bộ huyện đã kết nạp 18 đảng viên, chuyển đảng chính thức cho 53 đảng viên dự bị.Huyện ủy đã tập trung củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị; triển khai rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020 và 2020 – 2025; quan tâm triển khai công tác kiểm tra, giám sát, hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể... Hội nghị cũng đã tiến hành lấy phiếu khảo sát tín nhiệm giới thiệu  Ủy viên BCH tỉnh Đảng bộ, nhiệm kỳ 2015 – 2020; tái cử BCH Đảng bộ tỉnh khóa 17 nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với đ/c Y’ Nhuân Byă – TUV – BT huyện ủy

Đ/c Y’ Nhuân Byă - TUV, BT huyện ủy EaKar phát biểu chủ trì  tại Hội nghị.

Đ/c Lê Anh Huân – Phó chủ nhiệm UBKT tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị 

 Phát biểu tại Hội nghị Đ/c Lê Anh Huân -nhấn mạnh trong 6 tháng cuối năm 2020 , Đảng bộ huyện EaKar cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025; lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội bảo đảm đạt các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2020; hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới của các xã: Ea Păl, Ea Kmút, Ea Đar, Xuân Phú; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; củng cố, kiện toàn, sắp xếp cán bộ sau đại hội...

Đ/c Y’ Nhuân Byă - TUV, BT huyện ủy EaKar trao tặng Giấy khen cho các  tập thể và cá nhân 

Nhân dịp này, Đảng bộ Huyện Ea Kar đã tặng Giấy khen cho 3 tập thể và 3 cá nhân có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2015 – 2020../.

 

 

 

H’ Ngoan Niê