Hội nghị Bất thường Ủy ban Mặt trận huyện EaKar Khóa VII, nhiệm kỳ 2014-2019

Cập nhật lúc: 10:28 07/03/2019

Hội nghị Bất thường Ủy ban Mặt trận huyện EaKar Khóa VII, nhiệm kỳ 2014-2019

Sáng ngày 06 tháng 03 năm 2019 tại Hội trường khối đoàn thể huyện EaKar, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, khóa VII tổ chức Hội nghị phiên bất thường. Nhằm đánh giá kết quả tổ chức Đại hội Mặt trận cơ sở, thống nhất chuẩn bị một số nội dung công tác Đại hội Mặt trận huyện lần thứ VIII và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm, công tác thi đua năm 2019.

Quang cảnh Hội nghị

Tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Đức Lương – Phó Bí thư Huyện ủy, đồng chí Lê Văn Hồng - ủy viên Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận huyện, các ông (bà) đại diện cho một số cơ quan, phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện và 45 vị ủy viên, Ủy ban Mặt trận huyện khóa VII.

Đồng chí Trần Đức Lương – Phó Bí thư Huyện ủy Đang phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị đã được nghe đại diện Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận huyện báo cáo, đánh giá kết quả triển khai, thực hiện Đại hội Mặt trận cơ sở nhiệm kỳ 2019-2024 (tính đến ngày 01/03/2019 đã tổ chức xong Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 16/16 xã, thị trấn trên địa bàn huyện). Nghe Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Ban huyện trình bày Dự thảo Đề án dự kiến nhân sự ủy viên Ủy ban, Ban Thường trực, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ea Kar khóa VIII, nhiệm kỳ 2019-2024 và triển khai một số nội dung công tác chuẩn bị Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện lần thứ VIII.

Đồng chí Lê Văn Hồng –Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch UBMT huyện Báo cáo kết quả Đại hội Mặt trận cơ sở

Hội nghị cũng đã được nghe Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Ban huyện triển khai nội dung giao ước thi đua trong hệ thống Mặt trận huyện và các kế hoạch, hướng dẫn chuyên đề năm 2019.

Đồng chí Lê Văn Hồng – Chủ tịch UBMT huyện Đang chứng kiến các xã, thị trấn ký cam kết thi đua tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Đức Lương – Phó Bí thư Huyện ủy đã biểu dương, ghi nhận những kết quả Đại hội Mặt trận cơ sở. Thống nhất với các nội dung chuẩn bị cho Đại hội Mặt trận huyện lần thứ VIII mà Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã trình bày thảo luận tại hội nghị. Bên cạnh đó đồng chí cũng đã chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế cần phải khắc phục trong thời gian tới, đặc biệt là việc chuẩn bị công tác Đại hội Mặt trận huyện vào tháng 4/2019 và đưa ra một số nội dung, giải pháp trong thực hiện nhiệm vụ công tác Mặt trận trong năm 2019./.

                                                                   

 

T/h: Đức Ba ( UBMT Tổ quốc Việt Nam huyện)