Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện EaKar mở rộng lần thứ 13

Cập nhật lúc: 09:19 06/04/2018

Sáng ngày 5/4/2018, Huyện ủy EaKar đã tổ chức hội nghị Ban Chấp hành mở rộng lần thứ 13, nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh quý 1 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ quý 2, năm 2018. Đồng chí Kiều Thanh Dũng - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện EaKar chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị

Báo cáo của Đảng bộ huyện Ea Kar tại hội nghị cho thấy, quý 1 năm 2018 thu ngân sách trên địa bàn huyện ước thực hiện gần 33 tỷ đồng, đạt 32,9% Nghị quyết. Trong đó, thu từ thuế, phí và lệ phí trên 23,5 tỷ đồng; thu biện pháp tài chính trên 9,3 tỷ đồng. Về sản xuất, chăn nuôi: Tính đến cuối quý 1, toàn huyện đã thu hoạch được 6.830 ha cây trồng các loại và tiến hành giao trồng được trên 8.800 ha diện tích vụ Đông – xuân (2017-2018), đạt 104% kế hoạch. Chăn nuôi được chú trọng phát triển và duy trì ở mức ổn định, với tổng đàn gia súc, gia cầm toàn huyện trên 1,7 triệu con. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, an sinh xã hội, dân tộc cũng được huyện triển khai đồng bộ và đạt kết quả tốt. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, trong quý 1 năm 2018 huyện Ea Kar đã huy động nguồn vốn trên 446 tỷ đồng tập trung vào việc xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội và phát triển sản xuất.

Công tác xây dựng Đảng được chú trọng quan tâm và thực hiện tốt: Trong quý 1 Đảng bộ huyện Ea Kar đã kết nạp được 38 đảng viên, đạt 15,5% Nghị quyết, nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ lên 5.987 đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng thường xuyên được tiến hành. Huyện ủy Ea Kar đã tổ chức giám sát chuyên đề đối với 3 tổ chức đảng trực thuộc và 2 đảng viên; kiểm tra đối với 8 tổ chức Đảng và 452 đảng viên theo điều 30 Điều lệ Đảng. Qua kiểm tra đã có những điều chỉnh kịp thời đối với các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm…

Đồng chí Kiều Thanh Dũng - TUV, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện EaKar phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện EaKar đã tập trung thảo luận bàn giải pháp để tháo gỡ khó khăn, hạn chế nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm trong quý 2 và những tháng còn lại của năm 2018. Trong đó, huyện EaKar tập trung chỉ đạo chủ động chăm sóc, phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Triển khai thực hiện sản xuất tốt vụ Hè thu năm 2018 theo đúng lịch thời vụ. Tăng cường công tác bảo vệ và phòng chống cháy rừng mùa khô trên địa bàn. Thực hiện các giải pháp chống thất thu, trốn thuế, đảm bảo công tác thu ngân sách trên địa bàn theo kế hoạch đề ra. Tiếp tục huy động mọi nguồn lực tham gia xây dựng nông thôn mới, phấn đấu xây dựng xã Cư Ni đạt chuẩn xã nông thôn mới trong năm 2018. Triển khai thực hiện tốt công tác hỗ trợ, bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các công trình, dự án trên địa bàn. Trong đó, chú trọng xử lý các vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công các hạng mục công trình thủy lợi Krông Pách Thượng…/.

Phạm Thao.