Hội đồng nhân dân xã Xuân Phú khóa VI, nhiệm kỳ (2016-2021) tổ chức kỳ họp bất thường

Cập nhật lúc: 16:36 20/05/2019

 

Chiều ngày 17/5, Hội đồng nhân dân xã Xuân Phú khóa VI, nhiệm kỳ (2016-2021) đã tổ chức kỳ họp bất thường về phân loại đơn vị hành chính cấp xã.

Các đại biểu tham dự Kỳ họp

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND xã Xuân Phú đã được nghe đại diện Ủy ban nhân dân xã thông qua tờ trình số 19, ngày 14/5/2019 về hồ sơ phân loại đơn vị hành chính; Báo cáo số 14, ngày 13/5/2019 về thuyết minh số liệu các tiêu chuẩn để tính điểm phân loại đơn vị hành chính; Báo cáo thẩm định của Ban kinh tế - xã hội, Ban pháp chế của Hội đồng nhân dân xã. Theo đó, các đại biểu HĐND đã sôi nổi thảo luận và thống nhất biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết về phân loại đơn vị hành chính xã Xuân Phú với tỷ lệ đạt 100%. Căn cứ các quy định tại Nghị quyết số 1211 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị Hành chính và phân loại đơn vị hành chính thì xã Xuân Phú đạt loại II với số điểm là 64 điểm.

Việc phân loại đơn vị hành chính sẽ là cơ sở cho xã Xuân Phú trong quá trình hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng tổ chức bộ máy cho phù hợp với từng loại đơn vị hành chính, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2019 và những năm tiếp theo.

UBND huyện EaKar tặng giấy khen cho 1 tập thể và 2 cá nhân HĐND xã Xuân Phú vì đã có thành tích hoàn thành xuất sắc công tác HĐND năm 2018

Nhân dịp này, 1 tập thể và 2 cá nhân HĐND xã Xuân Phú đã được UBND huyện EaKar tặng giấy khen vì đã có thành tích hoàn thành xuất sắc công tác HĐND năm 2018/.

Phạm Thao.