Hội Đồng Nhân Dân huyện EaKar khóa VII, nhiệm kỳ (2016 – 2021) tổ chức kỳ họp bất thường

Cập nhật lúc: 20:10 12/11/2019

Ngày 8/11, tại hội trường UBND huyện, HĐND huyện EaKar khóa VII, nhiệm kỳ (2016 – 2021) đã tổ chức kỳ họp bất thường thực hiện quy trình miễn nhiệm, bầu bổ sung các chức danh HĐND và thành viên UBND huyện nhiệm kỳ (2016 – 2021). Tham dự kỳ họp có đồng chí Y Nhuân Byă – Bí thư huyện ủy Ea Kar.

Đồng chí Y Khuyết Niê - Phó Chủ tịch thường trực HĐND huyện Ea Kar phát biểu tại kỳ họp

Các đại biểu tham dự kỳ họp

Tại kỳ họp này, HĐND huyện EaKar đã tiến hành thực hiện quy trình miễn nhiệm chức danh phó chủ tịch HĐND huyện khóa VII, nhiệm kỳ (2016 – 2021) đối với ông Dương Huy Toản do thực hiện chế độ nghỉ hưu theo quy định. Đồng thời, thực hiện quy trình bầu bổ sung ông Nguyễn Văn Hạt – Đại biểu HĐND, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện giữ chức danh phó chủ tịch HĐND huyện Ea Kar khóa VII, nhiệm kỳ (2016 – 2021). Kỳ họp cũng đã tiến hành quy trình bầu bổ sung Ủy viên UBND nhiệm kỳ (2016 – 2021) đối với ông Nguyễn Văn Hải – Trưởng phòng Nội vụ huyện và ông Trần Bình Gấm – Trưởng phòng Y tế huyện EaKar.

HĐND huyện bỏ phiếu bầu bổ sung các chức vụ thuộc HĐND và thành viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ông Nguyễn Văn Hạt – Đại biểu HĐND, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện được bầu giữ chức danh phó chủ tịch HĐND huyện Ea Kar khóa VII, nhiệm kỳ (2016 – 2021)

 Nằm trong chương trình kỳ họp, HĐND huyện Ea Kar cũng đã thông qua Nghị quyết điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Ea Kar đến năm 2035./.

Phạm Thao.