HĐND xã Ea Sar: Kỳ họp thứ 8, khóa V, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Cập nhật lúc: 15:09 11/07/2019

Ngày 10/7/2019, HĐND xã Ea Sar đã tổ chức kỳ họp thứ 8, khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021. Tới dự có đồng chí Y Khuyết Niê, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch thường trực HĐND huyện; Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, các ban ngành, đoàn thể xã, trưởng thôn, buôn và các đại biểu HĐND xã khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

 

Kỳ họp đã thông qua các Báo cáo như: Báo cáo của thường trực HĐND xã về kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; báo cáo kết quả giám sát của HĐND xã, thường trực HĐND xã, các ban HĐND xã năm 2019;  báo cáo tình hình thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ đến cuối năm 2019; báo cáo tình hình thu chi ngân sách Nhà nước; báo cáo của Ủy ban Mặt trận tổ quốc xã về công tác xây dựng chính quyền và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ V HĐND xã;  báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế và Ban kinh tế - xã hội HĐND xã…

Đại biểu tham dự kỳ họp

Thực hiện vai trò, chức năng theo quy định, 6 tháng đầu năm 2019, HĐND và  đại biểu HĐND xã Ea Sar đã giám sát việc tổ chức, điều hành của UBND xã trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của địa phương, kết quả thực hiện cụ thể như sau: Tổng diện tích đất gieo trồng: 4.935 ha, đạt 90 % so với kế hoạch; trong phát triển kinh tế, xã đã chú trọng tuyên truyền người dân đẩy mạnh áp dụng khoa học kỹ thuật sản xuất, chú trọng sản xuất cây trồng phù hợp với điều kiện đất đai của địa phương; thành lập Tổ hợp tác xã liên kết sản xuất quả vải hàng hóa; mở lớp học nghề xây dựng, duy trì lớp học nghề trồng và chăm sóc cây vải; triển khai xây dựng 01 dự án giảm nghèo bền vững cho 20 hộ, hình thức hỗ trợ bò cái sinh sản; 11/13 thôn, buôn văn hóa đạt tỷ lệ là 84,6%; công tác tuyên truyền về xây dựng thôn, buôn văn hóa được quan tâm đúng mức; triển khai cho 125 hộ nghèo làm công trình vệ sinh và triển khai cho hộ nghèo được hỗ trợ nhà ở theo chương trình 167 năm 2019; thu ngân sách trên địa bàn đạt 50 % dự toán HĐND huyện giao, đạt 50% dự toán HĐND xã giao và tăng  10%  so cùng kỳ 2018.

Công tác quản lý đất đai, môi trường, xây dựng luôn được xã chú trọng quan tâm; trên lĩnh vực văn hoá xã hội, xã tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, duy trì việc dạy ở các cấp học và duy trì 01 trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ học sinh đạt chất lượng về giáo dục đạt 98,6%; đến nay có tổng số 2/5 trường đạt chuẩn quốc gia; duy trì đạt tiêu chí về y tế, triển khai hiệu quả các nội dung chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, phòng chống dịch bệnh, dân số kế hoạch hoá gia đình. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá được triển khai sâu rộng, hoạt động văn nghệ thể thao quần chúng sôi nổi. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Trên cơ sở đánh giá kết quả đã đạt được, các đại biểu dự kỳ họp đã thảo luận nguyên nhân của hạn chế và đề xuất giải pháp thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2019, với các nội dung chủ yếu được đại biểu đề cập chất vấn tại kỳ họp là công tác bảo vệ môi trường, sữa chữa các tuyến đường giao thông bị hư hỏng, công tác quản lý sử dụng đất công, công tác giải phóng mặt bằng, tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính,  giải quyết đơn thư, …

Tại Kỳ họp thứ V,  HĐND xã Ea Sar, đại biểu HĐND xã đã biểu quyết thông qua 4 Nghị quyết gồm: Nghị quyết cho thôi đại biểu HĐND đối với ông Hà Văn Luận; Nghị quyết quyết toán ngân sách năm 2018; Nghị quyết giám sát của HĐND và các ban HĐND 6 tháng đầu năm 2019 và  Nghị quyết giám sát HĐND xã năm 2019./.

T/h: Hồng chinh (VP.HĐND & UBND huyện)