HĐND huyện EaKar khóa VII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tổ chức kỳ họp bất thường

Cập nhật lúc: 16:02 15/05/2020

Sáng ngày 12/05/2020, HĐND huyện EaKar khóa VII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã  tổ chức kỳ họp bất thường thực hiện công tác cán bộ và xem xét, cho ý kiến thông qua Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư số 2, Dự án Hồ chức nước Krông Pách Thượng. Tham dự kỳ họp có đ/c Nguyễn Thanh Hiệp - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Kiều Thanh Dũng, Trưởng Ban Dân tộc của HĐNDtỉnh, đ/c Y’ Nhuân Byă -  Tỉnh Ủy viên, Bí thư huyện ủy EaKar.

Các đại biểu tham dự tại kỳ họp 

Đ/c Lê Văn Hồng – UV BTV huyện ủy ,CT. HĐND huyện EaKar đã thông qua các Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

Tại kỳ họp, sau khi thông qua Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho thôi chức danh Phó Bí thư Huyện ủy Ea Kar nhiệm kỳ 2015 - 2020 đối với đồng chí Trần Đức Lương và Thông báo Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thống nhất chủ Trương giới thiệu đồng chí Trần Đức Lương, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy để bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện Ea Kar nhiệm kỳ 2016 - 2021. Kỳ họp đã tiến hành bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện EaKar nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với đồng chí Trần Đức Lương.  Thay mặt lãnh đạo tỉnh và huyện đã tặng hoa, chúc mừng. Đồng thời, mong muốn trên cương vị công tác mới, đồng chí Trần Đức Lương - Phó CT.UBND huyện  tiếp tục phát huy năng lực, vận dụng kinh nghiệm công tác hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đại diện lãnh đạo tỉnh và huyện đã tặng hoa, chúc mừng đ/c Trần Đức Lương - Phó CT.UBND huyện

Cũng tại kỳ họp này, các đại biểu tham dự  đã xem xét, cho ý kiến và thông qua Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng Khu tái định cư số 2 tại tiểu khu 689, xã Cư Bông (huyện Ea Kar) thuộc hợp phần bồi thường, giải phóng mặt bằng, di dân và tái định cư Dự án Hồ chức nước Krông Pách Thượng. Theo đó, Đồ án quy hoạch Khu tái định cư số 2 có diện tích quy hoạch 90,22 ha; bố trí đất ở cho 496 hộ theo yêu cầu tái định cư của dự án; có các hạng mục công trình gồm hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hệ thống công trình xã hội bảo đảm liên hoàn, hợp lý và phù hợp với phong tục, tập quán tại địa phương../.

 

                                                                                     

 

 

H’Ngoan Niê