HĐND huyện Ea Kar tổ chức hội nghị giao ban quý I năm 2019

Cập nhật lúc: 07:50 27/03/2019

HĐND huyện Ea Kar tổ chức hội nghị giao ban quý I năm 2019

 

Sáng ngày 26/3, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Ea Kar tổ chức giao ban với Thường trực HĐND các xã, thị trấn quý I năm 2019. Tham dự hội nghị có ông: Y Khuyết Niê - UVBTV - Phó Chủ tịch HĐND huyện; Ban Kinh tế - Xã hội; Ban pháp chế, HĐND huyện; Văn phòng HĐND&UBND huyện; Chủ tịch (Phó Chủ tịch) HĐND các xã, thị trấn.

Ông: Dương Huy Toản, PCT HĐND huyện, Chủ trì Hội nghị

Qua báo cáo Hội đồng nhân dân huyện trong quý I năm 2019, Thường trực HĐND, các ban của HĐND huyện, HĐND 14 xã, thị trấn đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định và chương trình công tác đề ra. Thường trực HĐND huyện phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện tổ chức cho đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ Bảy HĐND huyện khóa VII tại các xã, thị trấn để báo cáo trước cử tri về kết quả kỳ họp thứ bảy HĐND huyện khóa VII; báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; báo cáo kết quả hoạt động của đại biểu HĐND năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019, lắng nghe và tiếp thu các kiến nghị của cử tri; HĐND huyện triển khai giám sát UBND huyện trong việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND huyện và kết luận của Chủ tọa kỳ họp, nhất là việc tổ chức triển khai các phương án, đề án, dự án, kế hoạch trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trong giai đoạn từ nay đến năm 2020 đã được HĐND huyện khóa VII thông qua tại kỳ họp thứ năm, thứ sáu và việc triển khai các hoạt động chỉ đạo, điều hành trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2019; Chỉ đạo HĐND các xã thị trấn thực hiện báo cáo kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu; triển khai công tác rà soát, bổ sung quy hoạch đối với các chức danh của HĐND huyện, nhiệm kỳ 2016-2021 và xây dựng quy hoạch đối với các chức danh của HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026…

 

Đại diện Thường trực HĐND Thị trấn Ea Kar phát biểu tại Hội nghị

Sau khi nghe các ý kiến phát biểu bổ sung của Thường trực HĐND huyện, các xã, thị trấn; Thường trực HĐND huyện thống nhất một số nội dung như: Duy trì nghiêm túc các phiên họp thường kỳ của Thường trực HĐND huyện theo quy định của pháp luật; từng bước đổi mới hình thức, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả các phiên họp thường kỳ của Thường trực HĐND huyện trong năm 2019 và những năm tiếp theo; Đẩy mạnh giám sát việc thực hiện các nội dung kết luận của chủ tọa kỳ họp lần thứ 7 của HĐND huyện khóa VII; Tổ chức giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND huyện; Duy trì tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư của Chủ tịch HĐND huyện theo quy chế; Chủ động theo dõi, nắm bắt tình hình kiến nghị, phản ánh, nguyện vọng của cử tri và nhân dân trên địa bàn kịp thời giải quyết; Quan tâm xem xét, cho ý kiến để giải quyết có hiệu quả những vấn đề phát sinh kỳ họp của UBND huyện và các ngành chức năng đề xuất; Chuẩn bị mọi điều kiện để tổ chức kỳ họp lần thứ 8, HĐND huyện khóa VII. Thường trực HĐND huyện đề nghị Thường trực HĐND các xã, thị trấn đề cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế, ra sức phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh quý II/2019 và cả năm 2019 mà Nghị quyết HĐND huyện khóa VII kỳ họp Thứ bảy đã đề ra./. 

 

T/h: Hoàng Thị Hồng Chinh (VP.HĐND &UBND huyện)