HĐND huyện EaKar tập huấn bồi dưỡng kỹ năng cho HĐND cấp xã, thị trấn

Cập nhật lúc: 17:46 02/11/2018

Trong thời gian từ 30/10 đến 5/11/2018, tại trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, HĐND huyện EaKar tổ chức hội nghị tập huấn bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp hoạt động cho Thường trực và các Ban HĐND cấp xã, thị trấn nhiệm kỳ (2016 – 2021).

Các vị đại biểu tham gia tập huấn

Theo kế hoạch 192 đồng chí là Chủ tịch, Phó chủ tịch, Trưởng, Phó trưởng ban và thành viên của 2 Ban Pháp chế và ban Kinh tế - Xã hội HĐND 16 xã, thị trấn trong toàn huyện, sẽ được tập huấn các nội dung gồm: một số vấn đề về đổi mới, nâng cao chất lượng kỳ họp HĐND xã, thị trấn; một số kinh nghiệm về tổ chức các cuộc giám sát, khảo sát của HĐND, việc ban hành các nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội, thu chi ngân sách; một số quy định về thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND các xã, thị trấn; công tác thẩm tra các văn bản, tài liệu trước khi trình kỳ họp HĐND và một số vấn đề khác có liên quan…

Đồng chí Dương Huy Toản - Phó chủ tịch HĐND huyện EaKar truyền đạt một số nội dung liên quan tại lớp tập huấn

Tại Hội nghị tập huấn, ngoài phần trình bày của các báo cáo viên là đại biểu có nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong hoạt động dân cử, các đại biểu HĐND còn được trao đổi, thảo luận và thực hành về các kỹ năng giám sát, quyết định, giữ mối liên hệ với cử tri. Giúp các đại biểu hiểu rõ hơn và rút ra được nhiều bài học hữu ích cho bản thân trong quá trình hoạt động. Đồng thời tích cực trao đổi với các giảng viên để làm rõ các vấn đề thực tiễn đang đặt ra, từ đó tăng cường kiến thức, kỹ năng hoạt động cho đại biểu; góp phần thực hiện tốt chức năng người đại biểu; góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND cấp xã, thị trấn. Đúng với vai trò của HĐND là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương và có vai trò quan trọng đối với sự phát triển của địa phương.

Thông qua lớp tập huấn nhằm cung cấp thông tin, cập nhật kiến thức mới, trao đổi phương pháp, kỹ năng và kinh nghiệm hoạt động cho đại biểu HĐND, giúp các đại biểu nhận thức sâu hơn, nắm chắc hơn về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của HĐND trong hệ thống chính quyền địa phương; có thêm kiến thức, kinh nghiệm trong các hoạt động của đại biểu, để từ đó áp dụng vào thực tiễn hoạt động của bản thân mỗi đại biểu cũng như hoạt động chung của HĐND các cấp trong huyện, giúp đại biểu HĐND tăng cường hoạt động để làm tròn trách nhiệm trước cử tri và nhân dân. Sau khi tham gia học tập tại huyện, từ ngày 2 đến 5/11 Ban tổ chức lớp tập huấn sẽ bố trí cho các học viên tham gia học tập thực tế tại tỉnh Bình Thuận./.

Phạm Thao.