Ea Kar tổ chức tập huấn tuyên truyền các văn bản pháp luật cho cán bộ, thôn, buôn, tổ dân phố

Cập nhật lúc: 08:14 10/07/2020

Nhằm đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong cán bộ, thôn, buôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện. Vừa qua, phòng Tư pháp huyện phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức 16 lớp tập huấn tuyên truyền các văn bản pháp luật cho cán bộ, thôn, buôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện.

Báo cáo viên, Đặng Văn Hiếu, Trưởng phòng Tư pháp huyện

Tại buổi tập huấn, Báo cáo viên Lãnh đạo phòng Tư pháp huyện đã phổ biến những nội dung cơ bản liên quan đến Luật Nghĩa vụ Quân sự; Luật dân quân tự vệ; Luật hòa giải cơ sở; Luật phòng chống tác hại của rượu bia; Nghị định 120/2013/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu; Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định định về xử  phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt; kỹ năng công tác hòa giải cho 1.420 cán bộ, thôn, buôn, tổ dân phố/16 xã, thị trấn.

Đại biểu tham dự tập huấn

Thông qua buổi tập huấn giúp cán bộ, thôn, buôn, tổ dân phố trang bị những kiến thức pháp luật cơ bản, gắn với công tác tuyên truyền vận động ở cấp cơ sở, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị ở địa phương./.

T/h: Hồng Chinh (VP.HĐND & UBND huyện)