Đoàn kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Đắk Lắk làm việc với huyện Ea Kar.

Cập nhật lúc: 08:46 09/01/2019

Sáng ngày 08/01/2019, Đoàn kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Đắk Lắk làm việc với huyện Ea Kar.

 

Về phía tỉnh có Ông: Y Sy H’Dơk, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk, Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2016-20120, Phó Trưởng Đoàn kiểm tra; Các đồng chí lãnh đạo các Sở, ban, ngành của tỉnh theo Quyết định 3202/QĐ-UBND, ngày 26/11/2018 của UBND tỉnh Đắk Lắk.

 

Quang cảnh buổi làm việc

Tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra của tỉnh có Ông: Lê Đình Chiến, Phó Chủ tịch UBND huyện cùng đại diện lãnh đạo một số phòng, ban, ngành, các đơn vị chủ rừng trên địa bàn huyện.

 


Ông: Lê Đình Chiến, PCT UBND huyện Ea Kar

Sau khi nghe Ông: Lê Văn Trọng, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Ea Kar báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn huyện năm 2018; cùng với ý kiến tham gia của các thành viên Đoàn kiểm tra của tỉnh; các phòng, ban, ngành, các đơn vị chủ rừng trên địa bàn huyện. Đại diện cho Đoàn kiểm tra của tỉnh, Ông: Y Sy H’Dơk, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã kết luận, đánh giá cao sự vào cuộc của Ban chỉ đạo kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng huyện đã tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện các mặt công tác quản lý Nhà nước về QLBVR, UBND huyện cũng đã chỉ đạo các cơ quan, ban ngành và UBND các xã, thị trấn tăng cường phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về QLBVR, phòng cháy, chữa cháy rừng.

 Ông: Y Sy H’Dơk, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk

Cùng với đó, Đoàn kiểm tra của tỉnh đề nghị UBND huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn bổ sung chỉnh sửa Báo cáo theo các nội dung góp ý của Đoàn kiểm tra tỉnh, đồng thời tiếp tục tăng cường tuyên truyền phổ biến sâu rộng đến nhân dân, học sinh về công tác QLBVR, đặc biệt Luật Lâm nghiệp có hiệu lực từ 01/01/2019; triển khai kịp thời có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh về các biện pháp quản lý bảo vệ và phát triển rừng; xác định các điểm nóng về rừng để xây dựng phương án truy quyét hiệu quả; tổ chức sơ kết, đánh giá thực hiện quy chế phối hợp đã ký kết năm 2018; đánh giá rà soát công tác giao đất, giao rừng trên địa bàn huyện; tiếp tục xây dựng phương án để triển khai thực hiện Chỉ thị 1685 của Thủ tướng Chính phủ; tổ chức kiểm điểm các tổ chức, cá nhân để xảy ra tình trạng khai thác, lấn chiếm rừng và đất lâm nghiệp, đồng thời khen thưởng các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt nhiệm vụ QLBVR, kiên quyết không để xảy ra phá rừng, cháy rừng, nhất là trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi sắp tới./.                                                                

T/h: Hồng Chinh (VP.HĐND & UBND huyện Ea Kar)