Đoàn giám sát của Ban dân tộc HĐND tỉnh làm việc tại huyện EaKar

Cập nhật lúc: 15:40 16/09/2020

Ngày 15/09/2020, Đoàn giám sát của  Ban Dân tộc HĐND tỉnh do Ông Kiều Thanh Dũng - Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại huyện EaKar về việc thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - XH vùng DTTS giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn huyện theo QĐ số 2085của Thủ tướng Chính phủ. Tiếp và làm việc với Đoàn có Ông Nguyễn Văn Hà – PBT huyện ủy , CT.UBND huyện.

Toàn cảnh tại buổi làm việc Đoàn giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh tại huyện EaKar 

 Theo báo cáo của UBND huyện EaKar về kết quả rà soát nhu cầu hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt và vay vốn tín dụng ưu đãi trong vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2017 – 2020 trên địa bàn huyện là 2.708hộ.  Với tổng nhu cầu vốn để thực hiện các chính sách là 62 tỷ 430 triệu đồng. Trong đó hộ có nhu cầu về đất ở là 369hộ với diện tích 6,94 ha;  nhu cầu đất sản xuất là 42 hộ, diện tích 17,35ha. Theo QĐ số 2085 của Thủ tướng Chính phủ, trên địa bàn huyện EaKar được hỗ trợ các nội dung như: hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt và chuyển đổi nghề. Tuy nhiên do không được cấp kinh phí nên các nội dung hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt không triển khai thực hiện được mà chỉ triển khai thực hiện nội dung hỗ trợ chuyển đổi nghề từ nguồn vốn vay của NHCSXH huyện.  Tính đến cuối năm 2019 số dư nợ là 2 tỷ 191 triệu đồng mục đích vay vốn là trồng trọt và chăn nuôi, chuyển đổi nghề, ổn định đời sống. Việc triển khai các chính sách được nhân dân đồng tình ủng hộ. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn về địa hình, giao thông, nguồn kinh phí , nhưng huyện đã luôn tổ chức triển khai thực hiện tốt các chương trình; công tác rà soát, bình xét đúng đối tượng và có kết quả cụ thể.  Tuy nhiên đến nay trên địa bàn không được phân bổ kinh phí nên chưa thể thực hiện được các chính sách điều đó đã ảnh hưởng đến công tác tuyên truyền triển khai chính sách đến đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện.

Ông Kiều Thanh Dũng - Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh Phát biểu kết luận buổi tại làm việc 

 Phát biểu kết luận buổi làm việc, Ông Kiều Thanh Dũng đã đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở; nguồn kinh phí được cấp đảm bảo triển khai theo đúng kế hoạch; chế độ chính sách đến các hộ dân đảm bảo đúng, đủ. Đoàn giám sát đề nghị huyện cần sớm đôn đốc các ngành chuyên môn và các xã thực hiện đúng cam kết và kế hoạch đề ra, tiếp tục quan tâm tới công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chương trình, linh hoạt các nguồn hỗ trợ, phát huy nội lực sức dân, nhằm đảm bảo tiến độ thực hiện các chương trình; Đôn đốc, tăng cường và phát huy vai trò kiểm tra, giám sát để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các đối tượng là đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện. ./.

                                                                            

 

 

 

H’Ngoan Niê