Đoàn công tác huyện ủy EaKar làm việc với Đảng ủy xã Cư Huê

Cập nhật lúc: 20:37 30/08/2019

Chiều ngày 22/8, dưới sự chủ trì của đồng chí Y Nhuân Byă -TUV, Bí thư huyện ủy EaKar, đoàn công tác của huyện ủy EaKar đã có buổi làm việc với Đảng ủy xã Cư Huê về tình hình thực hiện nhiệm vụ 7 tháng đầu năm, phương hướng giải pháp thực hiện 5 tháng cuối năm 2019. Cùng đi trong đoàn có đồng chí Nguyễn Văn Hà – Phó BTHU, Chủ tịch UBND; đại diện lãnh đạo một số cơ quan, ban ngành của huyện.

Đại diện Đảng ủy xã Cư Huê báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 7 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn

Báo cáo của Đảng ủy xã Cư Huê tại buổi làm việc cho thấy: 7 tháng đầu năm 2019, nhìn chung các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, Quốc phòng an ninh; Công tác xây dựng Đảng, cũng như việc thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới... được Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Cư Huê chú trọng thực hiện đạt kết quả tốt. Tổng giá trị sản xuất toàn xã từ đầu năm đến nay ước đạt trên 252 tỷ đồng, đạt 56% so với kế hoạch cả năm. Thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 298 triệu đồng, đạt 77% kế hoạch HĐND xã giao. Thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, thời gian qua, cùng sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự tham gia hưởng ứng của nhân dân các dân tộc trên địa bàn, đến nay xã Cư Huê đã thực hiện hoàn thành đạt 11 tiêu chí và cơ bản đạt 4 tiêu chí trong bộ 19 tiêu chí xây dựng NTM. 7 tháng đầu năm, Đảng bộ xã Cư Huê đã kết nạp mới 2 đảng viên, chuyển đảng chính thức cho 5 đảng viên. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, kiểm tra, giám sát trong Đảng cũng như hoạt động của Chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể luôn được quan tâm thực hiện tốt… Bên cạnh những kết quả đã đạt được, tại buổi làm việc, đại diện Đảng ủy xã Cư Huê đã kiến nghị một số vấn đề liên quan ở địa phương đến đoàn công tác như: Ngân sách nhà nước đầu tư cho chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM ở địa phương còn ít; Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân còn chậm; một số vấn đề liên quan đến tình hình đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, giáo dục...

Đồng chí Y Nhuân Byă -TUV, Bí thư huyện ủy EaKar phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Y Nhuân Byă đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Cư Huê đạt được trong thời gian qua. Đồng chí mong muốn, những tháng còn lại của năm 2019 và những năm tiếp theo, xã Cư Huê cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để khắc phục những tồn tại, khó khăn, vướng mắc thực hiện thành công những chương trình, kế hoạch tại địa phương. Đối với những kiến nghị, đề xuất chính đáng mà Đảng ủy xã Cư Huê đã nêu tại buổi làm việc, đồng chí chỉ đạo cho UBND cũng như các cơ quan chuyên môn, chức năng của huyện, sớm kiểm tra và có hướng giải quyết kịp thời./.

Phạm Thao.