Đảngy ủy xã Cư Elang (huyện Ea Kar) Sơ kết thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Cập nhật lúc: 10:57 13/07/2019

Ngày 11/7/2019, Đảng ủy xã Cư Elang tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Chị thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng chí Lê Quảng Dương, Bí thư Đảng ủy, chủ trì hội nghị. Tới dự Hội nghị có đồng chí Trần Đức Lương, Phó Bí thư Huyện ủy; Lãnh đạo Ban chỉ huy quân sự huyện, UBMT TQ Việt Nam huyện; Đảng ủy, HĐND, UBND xã và Cấp ủy, Chi ủy các Chi bộ, các đoàn thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn xã Cư Elang.

Đồng chí Lê Quảng Dương, Bí thư Đảng ủy xã Cư Elang

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Đồng chí Lê Quảng Dương, Bí thư Đảng ủy nhấn mạnh: Đảng ủy xã Cư Elang luôn tập trung chỉ đạo tổ chức quán triệt, học tập, triển khai thực hiện nghiêm túc và tuyên truyền sâu rộng Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị trong cán bộ, đảng viên và người lao động, từ đó tạo sự thống nhất trong cấp ủy, chi bộ đảng, cán bộ, đảng viên trong tổ chức triển khai thực hiện, đưa Chỉ thị 05 đi dần vào cuộc sống, trở nên thiết thực hơn, hiệu quả hơn. Nhận thức về Chỉ thị 05, về nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được nâng lên. Các cấp ủy chi bộ, các đoàn thể đã có sự năng động, sáng tạo, tìm tòi, lựa chọn và quyết tâm thực hiện Chỉ thị 05 bằng những phương pháp mới, cách làm hay, thiết thực, hiệu quả, trong đó có gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - chính trị tại địa phương.

 

Việc đưa chuyên đề vào sinh hoạt chi bộ hàng tháng, quý trở thành nề nếp ở các chi bộ, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt tại chi bộ. Việc xây dựng kế hoạch tu dưỡng phấn đấu của cá nhân đã gắn với cam kết trong triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII để lựa chọn những việc làm cụ thể, thiết thực, có ý nghĩa, bảo đảm tính khả thi. Việc bổ sung và xây dựng chuẩn mực đạo đức ngày càng thiết thực, bám sát điều kiện thực tế, nhiệm vụ của từng chi bộ, phù hợp với từng đối tượng, vị trí công tác, gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao, do đó việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh dần trở thành việc làm thường xuyên, nề nếp...của các chi ủy chi bộ trên địa bàn xã.

Đại biểu tham dự tại Hội nghị

Đặc biệt, Đảng ủy xã cũng chú trọng việc nêu gương gắn với đổi mới lề lối, tác phong làm việc, nêu cao trách nhiệm trong thực hiện chức trách nhiệm vụ đối với cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu trong cấp ủy chi bộ, các đoàn thể. Từ đó đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến có những việc làm thiết thực, mô hình hay, cách làm sáng tạo điển hình như đồng chí Đặng Đức Qúy, người học tập theo lời Bác về sự cần mẫn trong lao động, xây dựng các phong trào của thôn; đồng chí Chu Thị Nguyễn có nhiều cố gắng nổ lực và đạt được nhiều thành tích trong công tác hội, tuyên truyền vận động hội viên, nhân dân thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; đồng chí Đặng Quốc Tuấn, học theo Bác về sự sáng tạo, tổ chức gương mẫu luôn đi đầu trong các phong trào và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; đồng chí Hoàng Thị Nhu, học theo lời Bác về tư duy sáng tạo, có nhiều thành tích trong làm kinh tế giỏi, gương mẫu trong các phong trào công tác hội, làm tốt công tác vận động, tập hợp quần chúng nhân dân thực hiện theo chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước; đồng chí Y Tim Êban, học theo Bác nổ lực khắc phục hoàn cảnh khó khăn, vươn lên và đạt nhiều thành tích trong công tác vận động nhân dân áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, góp phần trong công tác giảm nghèo của địa phương.

Đồng chí Trần Đức Lương, Phó Bí thư Huyện ủy Ea Kar

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Đức Lương, Phó Bí thư Huyện ủy ghi nhận những cố gắng và kết quả đã đạt được trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Đảng ủy xã Cư Elang. Qua các ý kiến đóng góp của các đại biểu, đồng chí đánh giá nhiều chi ủy chi bộ trong toàn Đảng ủy đã lựa chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm, đề ra kế hoạch, phân công trách nhiệm cho các đảng viên tổ chức thực hiện, đồng thời đảng ủy xã cũng đã tập trung chỉ đạo làm tốt công tác phát triển đảng viên, chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương..Đồng chí mong muốn, trong thời gian tới Đảng ủy cần tập trung chỉ đạo hơn nữa trong việc huy động sức dân để xây dựng nông thôn mới, chỉ đạo tập trung sản xuất để giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã, đồng thời tiếp tục phát huy hơn nữa những thành tích đã đạt được trong việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với thực hiện tốt các Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định của Đảng để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy xã, yêu cầu các chi ủy chi bộ, các đoàn thể cần xác định nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm tại cơ sở để triển khai tổ chức thực hiện gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nhằm thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW trong thời gian tới./.

T/h:Hồng Chinh (VP.HĐND &UBND huyện)