Đảng ủy xã Xuân Phú: Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020

Cập nhật lúc: 07:40 15/01/2020

Sáng ngày 14-01, Đảng ủy xã Xuân Phú tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Hội nghị do đồng chí Võ Đăng Vũ, Bí thư Đảng ủy, chủ trì; cùng các đồng chí là Đảng ủy viên, toàn thể cán bộ, đảng viên của Đảng bộ xã.

Tại Hội nghị, Đảng ủy xã đã báo cáo công tác xây dựng Đảng năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ của Đảng bộ xã năm 2020. Trong năm 2019, được sự quan tâm, tạo điều kiện của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy, Đảng ủy xã Xuân Phú đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, kịp thời quán triệt, triển khai các Chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ cơ bản đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019 đề ra. Kinh tế, xã hội của địa phương tiếp tục phát triển. Các lĩnh vực y tế, giáo dục, công tác an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo được quan tâm  thực hiện đầy đủ theo quy định của pháp luật. Các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được cán bộ, nhân dân đồng tình hưởng ứng, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân. Các chương trình mục tiêu quốc gia được triển khai thực hiện đạt hiệu quả. Các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo được sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ...Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm; tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức có sự chuyển biến tích cực. Ủy ban MTTQ, các đoàn thể xã tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động, quan tâm xây dựng củng cố, kiện toàn tổ chức, phát triển hội viên, đoàn viên.

Tại hội nghị, thay mặt Đảng ủy, đồng chí Bí thư Đảng ủy xã đã trao tặng 01 huy hiệu 40 năm tuổi đảng cho đồng chí Phạm Văn Tễ, đảng viên chi bộ thôn 6.

Nhân dịp này, Ban chấp hành Đảng bộ xã đã khen thưởng cho 05 tập thể và 25 đảng viên có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2019.

Phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong năm 2019 và thực hiện chủ đề năm 2020, Ban Thường vụ Đảng ủy yêu cầu: Các chi ủy chi bộ cần nhận thức đầy đủ vị trí, tầm quan trọng của năm 2020. Bám sát vào sự chỉ đạo của Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện; chủ đề hành động và các nhiệm vụ, giải pháp của Đảng ủy đề ra; cụ thể hoá thành chương trình, kế hoạch, phân công cụ thể cho tập thể và cá nhân phụ trách, nâng cao trách nhiệm trong lãnh đạo,chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao. Xiết chặt kỉ cương, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên trong phục vụ nhân dân; tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận của cán bộ, đảng viên; xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên vi phạm. MTTQ và các đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội đổi mới và nâng cao chất lượng tuyên truyền vận động nhân dân; tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương./.

T/h: Hồng chinh (VP.HĐND & UBND huyện)