Đảng bộ cơ quan huyện ủy tổ chức Đại hội lần thứ IV nhiệm kỳ 2020 – 2025

Cập nhật lúc: 20:22 29/06/2020

Đảng bộ cơ quan  huyện ủy vừa  tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ IV nhiệm kỳ 2020 – 2025.  Tham dự Đại hội có đ/c Y’ Nhuân Byă – TUV- BT huyện ủy EaKar 

Các đại biểu tham dự Đại hội 

 Đảng bộ cơ quan huyện ủy Eakar hiện có 32 đảng viên sinh hoạt tại  4 chi bộ trực thuộc. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, chủ động tham mưu với Ban thường vụ huyện ủy quán triệt sâu sắc và vận dụng linh hoạt, hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của cấp trên. Công tác xây dựng Đảng được quan tâm chú trọng, trong nhiệm kỳ đảng bộ đã kết nạp được 7 đảng viên mới, vượt 75% so với chỉ tiêu nghị quyết. Các chi bộ phối hợp với lãnh đạo các cơ quan tích cực làm tốt công tác tham mưu cho Ban Thường vụ huyện ủy  kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng, gắn với Chỉ thị  05 của Bộ Chính trị về "đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng.  Công tác kiểm tra, giám sát, nhất là giám sát thường xuyên được thực hiện nghiêm túc, nền nếp; phát huy tốt vai trò của tổ chức đoàn thể trong việc tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh…Qua đánh giá, phân loại tổ chức đảng  và đảng viên hàng năm có 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; 100% chi bộ  hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Đảng bộ đã được Ban thường vụ Huyện ủy  công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.  

Đ/c Y’ Nhuân Byă – TUV- BT huyện ủy EaKar Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội 

Đ/c Y’ Nhuân Byă – TUV- BT huyện ủy EaKar tặng hoa chúc mừng Đại hội 

 Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí  Y’Nhuân Byă ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ cơ quan huyện ủy đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ 2020 – 2025. Bên cạnh những thời cơ thuận lợi, cũng còn phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, vì vậy đồng chí yêu cầu Đảng ủy và mỗi cán bộ, đảng viên phải nỗ lực nhiều hơn, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, vượt qua khó khăn thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà nghị quyết Đại hội đã đề ra.

Tiến hành công tác bầu cử ....

BCH khóa mới ra mắt nhận nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020 -2025

 Kết thúc Đại hội 5 đồng chí đã được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan huyện ủy  khóa IV . Đồng chí Phan Trọng Hùng – CVP huyện ủy được Đại hội bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025. ./.

                                                                                       

 

H’Ngoan Niê