Đảng bộ cơ quan chính quyền tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025.

Cập nhật lúc: 06:36 27/06/2020

   Ngày 25/6, Đảng bộ cơ quan chính quyền đã tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự chỉ đạo Đại hội có đồng chí Y Nhuân Byă-Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy EaKar; Đại diện ban xây dựng Đảng huyện ủy và tổ cấp ủy phụ trách.

Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ cơ quan chính huyện EaKar, lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025

Đồng chí Nguyễn Văn Hà-Bí thư Đảng ủy cơ quan chính quyền huyện EaKar, nhiệm kỳ II (2015-2020) phát biểu khai mạc tại Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ (2020-2025)

Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ cơ quan chính huyện EaKar, lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025

Đồng chí Y Nhuân Byă-Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy EaKar, tặng hoa chúc mừng Đại hội Đảng bộ cơ quan chính huyện EaKar, lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025

   Đảng bộ cơ quan chính quyền hiện có 20 chi bộ trực thuộc, trong đó có 14 chi bộ các đơn vị hành chính và 6 chi bộ thuộc đơn vị sự nghiệp, với tổng số 197 đảng viên. Trong nhiệm kỳ qua, được sự chỉ đạo trực tiếp của Ban thường vụ huyện ủy, sự phối kết hợp thường xuyên giữa thủ trưởng các phòng, ban chuyên môn; Đảng ủy, các Chi ủy trực thuộc cùng toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ, đã nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng, chế độ sinh hoạt Đảng được duy trì có nề nếp, nội dung sinh hoạt ngày càng có chất lượng về chiều sâu, sát với tình hình thực tế và nhiệm vụ được giao của từng đảng viên, cơ quan, đơn vị. Cùng với việc triển khai quán triệt đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Pháp luật cùa Nhà nước đến từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Đảng bộ đã lãnh đạo thực hiện tốt, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị 05 của Bộ chính trị, về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Thực có hiệu quả công tác quản lý, phân công nhiệm vụ, giáo dục và giúp đỡ đảng viên trong học tập, rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Cùng với thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và các tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội; công tác kiểm tra, giám sát cũng luôn được chú trọng, đã kịp thời chấn chỉnh, thúc đẩy phong trào thi đua yên nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn trong các cơ quan đơn vị. Trong 5 năm Đảng bộ đã đìu dắt kết nạp mới 45 đảng viên, đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết hàng năm đề ra. Tuy nhiên, trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn ở một số chi bộ hiệu quả chưa cao; Công tác cải cách hành chính ở một số cơ quan có lúc, có nơi chưa đáp ứng được nhu cầu; Việc xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết cấp trên của một số chi bộ triển khai còn chậm; Nội dung, phương pháp, cách thức sinh hoạt ở một số chi bộ chưa hiệu quả… Những vấn đề trên đã được Đại hội thẳng thắn nêu ra để thảo luận, tìm giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Đại diện một số Chi bộ phát biểu tham luận tại Đại hội

   Với mục tiêu “Tăng cường xây dựng Đảng bộ, các cơ quan và các tổ chức đoàn thể vững mạnh; phát huy dân chủ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong thực thi công vụ; đảm bảo trật tự an ninh, an toàn trong các cơ quan, đợn vị;  nêu cao vai trò lãnh đạo của tập thể, trách nhiệm của người đứng đầu; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có phẩm chất đạo đức tốt, chuyên nghiệp, tinh thông về nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ trong tình hình mới”. Đại hội đã biểu quyết phấn đấu thực hiện tốt 7 chỉ tiêu chủ yếu và các nhiệm vụ giải pháp trong nhiệm kỳ 2020-2025; chú trọng thực hiện thắng lợi 3 nhiệm vụ trọng tâm, đột phá là: Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hướng tới xây dựng nền hành chính phục vụ Nhân dân. Giảm các thủ tục hành chính không cần thiết, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong phát triển sản xuất, kinh doanh. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có phẩm chất đạo đức tốt, chuyên nghiệp, tinh thông về nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Phát huy dân chủ trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong thực ti công vụ.

   Tặng hoa, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Y Nhuân Byă đã ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Đảng bộ cơ quan Chính quyền huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt trong thời gian qua. Mong muốn, những kết quả đó tiếp tục được phát huy đúng với mục tiêu, khẩu hiệu mà Đại hội đảng bộ đã lựa chọn.

 Đồng chí Y Nhuân Byă-Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy EaKar, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ cơ quan chính huyện EaKar, lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025

   

Đại hội Đảng bộ cũng đã bỏ phiếu bầu 14 đồng chí vào Ban chấp hành; bầu đoàn đại biểu đự Đại hội đại biểu huyện Đảng bộ lần thứ IX. Đồng chí Trần Đức Lương, được bầu giữ chức bí thư; đồng chí Y Khuyết Niê và đồng chí Lê Đình Chiến, tái đắc cử giữ chức phó bí thư Đảng ủy cơ quan chính quyền nhiệm kỳ 2020-2025.

Xuân Thủy