Đảng Bộ cơ quan chính quyền huyện tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2019, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Cập nhật lúc: 22:44 14/02/2020

 Vừa qua, Đảng bộ cơ quan chính quyền huyện EaKar đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2019, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Tham dự Hội nghị có Đ/c Vương Tấn Thành - Phó BT thường trực huyện ủy EaKar.

Đảng bộ cơ quan Chính quyền huyện có 18 chi bộ cơ sở trực thuộc với tổng số 196 đảng viên. Trong năm qua, các chi bộ đã thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho  cán bộ, đảng viên,  CNVC, thực hiện nghiêm Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng chính sách pháp luật của Nhà nước làm tốt công tác tham mưu cho Thường trực HĐND, UBND huyện xác định các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, đề ra giải pháp để tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả, góp phần thực hiện hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng chính quyền trên địa bàn huyện trong  năm 2019.  Về công tác xây dựng Đảng, đảng bộ đã chú trọng đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị tổ chức kết nạp 06 quần chúng ưu tú vào hãng ngũ của Đảng đạt 100% so với chỉ tiêu của huyện ủy giáo. Về công tác kiểm tra giám sát,  Đảng ủy đã tiến hành kiểm tra 02 chi bộ, giám sát 01 chi bộ, các chi bộ đã tiến hành kiểm tra  106 đảng viên. Qua đó đã tham mưa cho Đảng ủy  xem xét xử lý kỷ luật 01 đảng viên vi phạm chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình vì sinh con thứ 4 bằng hình thức cảnh cáo.  Công tác quy hoạch đào tạo cán bộ được chú trọng hiện Đảng bộ có 15 đồng chí đang theo học các lớp Cao cấp và  Trung cấp lý luận chính trị. Phát huy những kết quả đã đạt được năm 2019.

Đ/c Vương Tấn Thành - Phó BT thường trực huyện ủy EaKar phát biểu tại Hội nghị 

Hội nghị đã thảo luận thông qua phương hướng nhiệm vụ trọng tâm  trong năm 2020: đó là Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội  chi bộ điểm tiến tới Đại hội Đảng bộ CQCQ, Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tăng cường công tác giáo dục chính trị tử tương, đạo đức lối sống cho đảng viên , quần chúng gắn với “ Học tập tấm gương đạo đức HCM”, tăng cường kiểm tra giám sát.Tiếp tục đổi mới, sắp xếp, tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả. Thực hiện quyết liệt công tác cải cách hành chính; lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên CNVC nêu cao tinh thần trách nhiệm , cải tiến phương pháp lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả công tác; hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2020.

Một số hình ảnh khen thưởng cho các tập thể và cá nhân 

 Đ/c Nguyễn Văn Hà - CT.UBND huyện Eakar trao tặng giấy khen cho 2 cá nhân đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019

 Nhân dịp này, Đảng ủy cơ quan Chính quyền huyện đã trao tặng giấy khen cho 2 tập thể  và 10 cá nhân đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2019./.         

 

 H’Ngoan Niê

H'Ngoan Niê