Đại hội thi đua yêu nước huyện EaKar lần thứ III, năm 2020.

Cập nhật lúc: 21:11 30/06/2020

Ngày 30/6, UBND huyện tổ chức trọng thể Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ III, giai đoạn 2020 - 2025. Dự chỉ đạo Đại hội có đồng chí Y Nhuân Byă-TUV, BT.HU EaKar; Đại diện lãnh đạo huyện ủy, các Ban xây dựng Đảng huyện ủy, TT.HĐND - UBND - UBMTTQ VN huyện EaKar, thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể của huyện; Đảng ủy-Chính quyền các xã, thị trấn và 185 đại biểu điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực của huyện. Về dự còn có đại diện Ban thi đua khen thưởng tỉnh Đắk Lắk; mẹ VNAH và các đồng chí nguyên là lãnh đạo của huyện qua các thời kỳ.

Quang cảnh Đại hội

Các vị đại biểu tham dự Đại hội

Thấm nhuần tư tưởng, lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, những năm qua, Đảng bộ-Chính quyền, quân và Nhân dân các dân tộc huyện EaKar đã nghiêm túc quán triệt, triển khai đầy đủ văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác thi đua khen thưởng. Các phong trào thi đua được triển khai rộng khắp, nội dung bám sát nhiệm vụ trọng tâm, đặc điểm tình hình từng địa phương, đơn vị, không khí thi đua sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân. Nhiều phong trào thi đua yêu nước như: "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”... đã mang lại hiệu quả cao, thúc đẩy kinh tế xã hội ở địa phương phát triển.

Kinh tế của huyện giai đoạn 2015 - 2019, đạt 8,3%/năm, tăng 0,1% so với Nghị quyết. Tổng giá trị sản xuất đạt 44.381 tỷ đồng, đạt 100,1% Nghị quyết; giá trị sản xuất bình quân đầu người đạt 72,5 triệu đồng, giảm tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2019 còn 9,5%, hằng năm giảm trên 3%, vượt chỉ tiêu nghị quyết. Tổng thu ngân sách 5 năm được 668 tỷ đồng, vượt 57% Nghị quyết. Huy động toàn xã hội đạt 5.700 tỷ đồng, Các chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới được các cấp ủy, chính quyền tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị các cấp và sự tích cực hưởng ứng của các tầng lớp Nhân dân. Hiện toàn huyện có 49 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia, chiếm 61,2%, vượt 18,4% Nghị quyết. Có 79,3% hộ gia đình, 84% thôn, buôn, tổ dân phố, 84,2% cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa; 64,2% xã đạt chuẩn văn hóa-nông thôn mới và 01 thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh. Việc thực hiện các chính sách xã hội, đền ơn đáp nghĩa, lao động việc làm; hoạt động của MTTQ và các tổ chức Hội, đoàn thể từ huyện đến cơ sở xã, thị trấn được phát huy, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2019 còn 9,5%, hằng năm giảm trên 3%, vượt chỉ tiêu nghị quyết, dự kiến đến cuối năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 6,5%. Cùng với đó, đã lãnh đạo thực hiện có hiệu quả chỉ thị 05 của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

Với những kết quả đạt được trong 5 năm qua, Nhân dân và cán bộ huyện EaKar; Công ty TNHH MTV cà phê 721 và cá nhân bà Nguyễn Thị Thủy, Giám đốc Công ty, đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng Nhì. Ông Huỳnh Kim Phổ, Phó chủ tịch UBND huyện và Ông Lê Ngọc Anh, Nguyên Phó chủ tịch UBND huyện EaKar, được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba. Ông Đặng Ngọc Hiền, Nguyên Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy EaKar, được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen. 112 tập thể được Chủ tịch UBND tỉnh tặng cờ thi đua và danh hiệu tập thể lao động xuất sắc. Hàng trăm tập thể, cá nhân vinh dự được nhận bằng khen, danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp tỉnh và nhiều bằng khen của các Bộ, ngành Trung ương. Cũng trong 5 năm qua, đã có 2.025 lượt tập thể và 12.095 lượt cá nhân được Chủ tịch UBND huyện EaKar tặng giấy khen, danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, lao động tiên tiến…

Đồng chí Y Nhuân Byă - TUV, Bí thư Huyện ủy Ea Kar phát biểu chỉ đạo tại Đại Hội

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Y Nhuân Byă - TUV, BT.HU EaKar, đã ghi nhận, đánh giá cao phong trào thi đua yêu nước của huyện trong 5 năm qua, đồng thời biểu dương, khen ngợi những điển hình tiên tiến được vinh danh tại Đại hội. Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí đề nghị huyện EaKar cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các văn bản của Đảng và Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng, nhất là Chỉ thị số 34 của Bộ chính trị, Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành. Duy trì, thực hiện tốt các phong trào, đợt thi đua do tỉnh, huyện phát động như: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”… Phát động sâu rộng phong trào thi đua trong nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, nâng cao chất lượng dịch vụ, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội.

Huyện cần nghiên cứu phát động thi đua bằng những hình thức mới, phù hợp với điều kiện của từng cơ quan, địa phương; tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, bảo đảm chính xác, công khai, kịp thời. Đối với các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến của huyện cần tiếp tục gương mẫu, sáng tạo, mạnh dạn đi đầu trong các phong trào thi đua; thực sự trở thành những “bông hoa đẹp” xứng đáng để cán bộ, nhân dân huyện EaKar học tập, nhân rộng.

Đồng chí Y Nhuân Byă - TUV, Bí thư Huyện ủy Ea Kar trao Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước tặng cá nhân đồng chí Lê Ngọc Anh - Nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện và đồng chí Huỳnh Kim Phổ - Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện Ea Kar.

Phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025, đồng chí Nguyễn Văn Hà, CT.UBND huyện EaKar nhấn mạnh: Cần tập trung đổi mới nội dung, hình thức, chất lượng các phong trào thi đua; kết hợp chặt chẽ thi đua với khen thưởng. Các  cấp, ngành, địa phương, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, các tầng lớp Nhân dân không ngừng phấn đấu, phát huy sức mạnh, sáng tạo để các phong trào thi đua ngày càng đạt kết quả tốt; phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IX, nhiệm Kỳ (2020-2025) đề ra trong thời gian tới.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

Xuân Thủy - Phạm Thao