Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ea Sô lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019-2024

Cập nhật lúc: 09:36 28/02/2019

Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ea Sô lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019-2024

Thực hiện Chỉ thị của Đảng và Thông tri, Kế hoạch hướng dẫn của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp. Được sự thống nhất của Đảng ủy xã Ea Sô với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt nam huyện EaKar. Ngày 26 và 27 tháng 02 năm 2019 đã diễn ra Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ea Sô lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019-2024.

Đồng chí Lê Văn Hồng – Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tặng hoa chúc mừng Đại hội

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lê Văn Hồng – Ủy viên, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh ĐắkLắk, ủy viên Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện cùng các đồng chí trong Ban Thường trực Mặt trận huyện, đại diện lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, các ngành, đoàn thể của xã, các đồng chí nguyên là cán bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã qua các thời kỳ, đại diện Chi bộ, Ban tự quản các thôn trên địa bàn xã và đặc biệt là có 89 đại biểu chính thức đại diện cho các tầng lớp Nhân dân các dân tộc trên địa bàn xã về dự Đại hội.

Đồng chí Vũ Ngọc Quỳnh – Bí thư Đảng ủy phát biểu tại Đại hội

Các đại biểu về dự Đại hội đã được nghe đoàn Chủ tịch báo cáo đánh giá kết quả hoạt động, thực hiện nhiệm vụ,Nghị quyết, chương trình hành động trong nhiệm kỳ 2013-2018. Dự thảo phương hướng nhiệm vụ, Chương trình hành động, công tác của Mặt trận xã Ea Sô trong nhiệm kỳ 2019-2024 và nghe báo cáo kiểm điểm vai trò trách nhiệm trong công tác của Ủy ban và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận xã Ea Sô trong nhiệm kỳ 2013-2018.

Các đại biểu đang biểu quyết hiệp thương cử Ủy viên, Ủy ban MT xã khóa IV

Ea Sô là xã vùng III, có 806 hộ với 3.525 nhân khẩu, có 11 dân tộc cùng chung sống và được chia thành 10 thôn, buôn(trong đó 4 buôn đồng bào Dân tộc thiểu số tại chỗ), nên trong phát triển kinh tế, văn hóa xã hội vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Song dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy xã, hướng dẫn, kiểm tra của Mặt trận huyện, sự phối hợp tạo điều kiện của chính quyền, các ngành đoàn thể, sự nỗ lực thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ Mặt trận và sự đồng thuận, đoàn kết trong các tầng lớp Nhân dân tại địa phương. Qua đó, các phong trào thi đua yêu nước, các Cuộc vận động, chương trình, Đề án luôn được cụ thể hóa triển khai thực hiện tại địa phương đạt kết quả tốt, như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới,…”, gắn với Chương trình giảm nghèo bền vững hiện xã đã đạt được 9/19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới và gần 50% gia đình văn hóa. Công tác chăm lo cho người nghèo trong nhiệm kỳ qua đã vận động tại địa phương được gần 200 triệu đồng, cùng với sự ủng hộ của huyện đã xây dựng được 10 căn nhà đại đoàn kết. Tổ chức được 12 cuộc giám sát, kịp thời tham mưu giải quyết các đơn thư, phản ánh của nhân dân. Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, xây dựng gia đình, khu dân cư, cơ quan văn hóa, khu dân cư không có tội phạm, ma túy, khu dân cư “An toàn về an ninh trật tự”, công tác hòa giải,… luôn được triển khai sâu rộng trong nhân dân đạt kết quả tốt.

Đại biểu các Dân tộc đi dự Đại hội

Đại hội đã hiệp thương cử ủy viên, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã khóa VIII gồm 32 vị, Ban thường trực là 03 vị. Ông Bàn Tiến Yên – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận xã khóa III, được Đại hội tín nhiệm cử giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Mặt trận xã khóa IV, bà Vũ Thị kim Oanh, được cử giữ chức vụ Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ea Sô khóa IV, nhiệm kỳ 2019-2024. Đại hội cũng đã hiệp thương cử Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Ea Kar lần thứ IV, gồm 06 vị. Đại hội cũng đã tiến hành trao tặng Kỷ niệm Chương “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc” cho 04 vị đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp đại đoàn kết các dân tộc và trao quà lưu niệm của Ủy ban Mặt trận xã cho các vị thôi không tham gia ủy viên, Ủy ban Mặt trận xã khóa IV, nhiệm kỳ 2019- 2024./.                                                                                                  

                                        

T/h: Đức Ba ( UBMTTQ Việt Nam huyện)