Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Cư Yang lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019-2024

Cập nhật lúc: 09:02 09/01/2019

Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Cư Yang lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019-2024

Thực hiện Chỉ thị của Đảng và Thông tri, Kế hoạch hướng dẫn của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp. Được sự thống nhất của Đảng ủy xã Cư Yang với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt nam huyện EaKar.

Trong 2 ngày, 07 và 08 tháng 01 năm 2019 tại Hội trường xã Cư Yang, đã diễn ra Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã cư Yang lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019-2024.

Đồng chí Lê Văn Hồng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đại diện cho Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ huyện tặng hoa chúc mừng Đại hội

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lê Văn Hồng – Ủy viên, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh ĐắkLắk, ủy viên Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện cùng các đồng chí trong Ban Thường trực Mặt trận huyện, đại diện lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, các ngành, đoàn thể của xã, các đồng chí nguyên là cán bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã qua các thời kỳ, đại diện Chi bộ, Ban tự quản các thôn trên địa bàn xã và đặc biệt là có 105 đại biểu chính thức đại diện cho các tầng lớp Nhân dân các dân tộc trên địa bàn xã về dự Đại hội.

Quang cảnh Hội nghị

Các đại biểu về dự Đại hội đã được nghe đoàn Chủ tịch báo cáo đánh giá kết quả hoạt động, thực hiện nhiệm vụ,Nghị quyết, chương trình hành động trong nhiệm kỳ 2013-2018. Dự thảo phương hướng nhiệm vụ, Chương trình hành động công tác của Mặt trận xã Cư Yang trong nhiệm kỳ 2019-2024 và nghe báo cáo kiểm điểm vai trò trách nhiệm trong công tác của Ủy ban và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận xã Cư Yang trong nhiệm kỳ 2013-2018.

Là xã thuộc vùng đặc biệt khó khăn (xã vùng III). Song dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy xã, hướng dẫn, kiểm tra của Mặt trận huyện, sự phối hợp tạo điều kiện của chính quyền, các ngành đoàn thể, sự nỗ lực thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ Mặt trận và sự đồng thuận, đoàn kết trong các tầng lớp Nhân dân tại địa phương. Từ đó, các phong trào thi đua yêu nước, các Cuộc vận động, chương trình, Đề án luôn được cụ thể hóa triển khai thực hiện tại địa phương đạt kết quả cao, như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, gắn với Chương trình giảm nghèo bền vững và Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, xây dựng gia đình, khu dân cư, cơ quan văn hóa, khu dân cư không có tội phạm, ma túy, khu dân cư “An toàn về an ninh trật tự”, công tác hòa giải,… luôn được triển khai sâu rộng trong nhân dân đạt kết quả tốt.

Từ nỗ lực trên, trong 5 năm qua (2013-2018) Mặt trận xã Cư Yang đều được Mặt trận huyện đánh giá, xếp loại là đơn vị vững mạnh.

Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ VN huyện và Đảng ủy xã Cư Yang Phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và Đảng ủy xã Cư Yang đã biểu dương, ghi nhận những kết quả mà Ủy ban Mặt trận xã Cư Yang đã đạt được trong nhiệm kỳ qua và dự thảo chương trình hành động trong nhiệm kỳ tới. Cùng với đó, các đồng chí cũng đã nêu ra một số định hướng cơ bản để bổ sung vào chương trình hành động trong nhiệm kỳ 2019-2024.

Các vị ủy viên Ủy ban MTTQ VN xã khóa VIII và đoàn đại biểu đi dự Đại hội Mặt trận huyện ra mắt Đại hội và nhận nhiệm vụ

Đại hội đã hiệp thương cử ủy viên, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã khóa VIII gồm 36 vị, Ban thường trực là 03 vị. Ông Bùi Đình Khải – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận xã khóa VII, tiếp tục được Đại hội tín nhiệm cử giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Mặt trận xã Cư Yang khóa VIII, ông Nông Văn Phóng được cử giữ chức vụ Phó chủ tịch và ông Trương Văn Toàn giữ chức vụ ủy viên Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Cư Yang khóa VIII, nhiệm kỳ 2019-2024. Đại hội cũng đã hiệp thương cử Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Ea Kar lần thứ VIII, gồm 08 vị.

Đồng chí Lê Văn Hồng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện trao Kỷ niệm Chương “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc” của MTTW  cho các vị đã có nhiều đóng góp cho công tác xây dựng khối đại đoàn kết

Tại Đại hội Ban tổ chức cũng đã tiến hành trao tặng Kỷ niệm Chương “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc” cho 07 vị đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp đại đoàn kết các dân tộc và  trao quà lưu niệm của Ủy ban Mặt trận xã cho 16 vị thôi không tham gia ủy viên, Ủy ban Mặt trận xã Cư Yang khóa VIII, nhiệm kỳ 2019-2024./.                                                                                                       

                                                                                               

T/h: Đức Ba (MTTQVN huyện Ea Kar)