Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc xã Cư Ni (huyện Ea Kar) lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024

Cập nhật lúc: 09:31 06/01/2019

          Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc xã Cư Ni (huyện Ea Kar) lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024

          Ngày 4-1, Ủy ban MTTQVN xã Cư Ni (huyện Ea Kar) đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đây là đơn vị được Ủy ban MTTQVN huyện Ea Kar chọn tổ chức đại hội điểm.

          Trong nhiệm kỳ 2013-2018, Ủy ban MTTQVN xã Cư Ni cùng với cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức thành viên thường xuyên tuyên truyền, động viên nhân dân tăng cường khối đại đoàn kết, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, giúp nhau phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống; triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Năm 2018, toàn xã có 3.551/4.176 hộ gia đình văn hóa, chiếm tỷ lệ 85%; 23/23 thôn, buôn đạt thôn, buôn văn hóa (đạt tỷ lệ 100%). Mặt trận xã đã tích cực vận động các cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” được hơn 422 triệu đồng, qua đó hỗ trợ xây dựng 8 nhà Đại đoàn kết tặng người nghèo, sửa chữa 4 ngôi nhà với tổng trị giá 162 triệu đồng. Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQVN xã đã vận động cấp cấp, các ngành hỗ trợ kinh phí để xây 20 Nhà tình nghĩa và tặng 15 con bò giống cho hộ nghèo với tổng số tiền gần 800 triệu đồng; vận động xây dựng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” được 89 triệu đồng. Ngoài ra, Ủy ban MTTQVN xã đã triển khai thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tham gia tích cực giám sát việc thực hiện các chương trình 134, 135 của Chính phủ; việc thực hiện các chính sách dân tộc, tôn giáo, công tác giám sát hoạt động của chính quyền và đại biểu dân cử được duy trì thường xuyên…

Ban chấp hành khóa mới ra mắt nhận nhiệm vụ

          Đại hội đã đề ra một số chỉ tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ 2019 – 2024 như: hằng năm phấn đấu 100% khu dân cư thực hiện đầy đủ 5 nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; 100% khu dân cư giữ vững danh hiệu văn hóa; phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 5%; 90% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa …

          Đại hội đã hiệp thương cử Ủy viên Ủy ban MTTQVN xã Cư Ni khóa VIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024 với 45 vị; ông Nguyễn Duy Úy được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã Cư Ni.

T/h:Hoàng Bình Nguyên - Huyện đoàn Ea Kar