Đại hội Đại Biểu Đảng bộ xã Cư Yang lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025

Cập nhật lúc: 20:16 21/05/2020

Trong 2 ngày 19 và 20/5, Đảng bộ xã Cư Yang, huyện Ea Kar đã tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025. Đến dự và chỉ đạo đại hội có các đồng chí: Y Nhuân Byă – TUV, Bí thư Huyện ủy; Nguyễn Văn Hà – Phó BTHU, Chủ tịch UBND huyện Ea Kar. Về dự còn có các đồng chí trong Ban thường vụ Huyện ủy, HĐND cùng các Ban xây dựng Đảng Huyện ủy Ea Kar.

Đồng chí Y Nhuân Byă – TUV, Bí thư Huyện ủy (bên phải) tặng hoa chúc mừng Đại hội Đảng bộ xã Cư Yang

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ xã Cư Yang đã triển khai thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị. Kết quả, tổng giá trị sản xuất năm 2019 là 237 tỷ đồng, đạt 107% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII đề ra, tăng 1,69 lần so với năm 2015. Cơ cấu kinh tế nông- lâm nghiệp chiếm tỷ trọng 70%, đạt 101% Nghị quyết. Giá trị sản xuất bình quân đầu người đạt trên 33,9 triệu đồng/người/năm. Lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Trong nhiệm kỳ đã giới thiệu và giải quyết việc làm cho 531 lao động; công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân và các hoạt động khác luôn được các cấp, các ngành quan tâm. Ngoài ra, còn tranh thủ mọi nguồn lực hỗ trợ chính sách phát triển sản xuất cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ có điều kiện khó khăn góp phần ổn định đời sống vật chất, tinh thần. Nếu như năm 2016 tỷ lệ hộ nghèo của xã là 37,34% thì đến nay giảm còn 16,53%. Nhiệm kỳ qua, xã Cư Yang đã huy động cán bộ và nhân dân các dân tộc trên địa bàn đóng góp được trên 6,3 tỷ đồng, 4.817 ngày công lao động, hiến trên 12.600m2 đất... thực hiện xây dựng nông thôn mới. Hiện xã đã đạt 13/19 tiêu chí về xây dựng Nông thôn mới, đạt 93,7% Nghị quyết đề ra. Đi đôi với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Đảng ủy xã Cư Yang còn quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; hàng năm có từ 94,5% trở lên cán bộ, đảng viên tham gia học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng; các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể trong hệ thống chính trị luôn được củng cố, kiện toàn theo hướng tinh gọn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ xã đã phát triển mới được 61 đảng viên, nâng tổng số đảng viên hiện có trong toàn đảng bộ là 263 đồng chí. Công tác phân loại tổ chức đảng đạt trong sạch vững mạnh và đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hàng năm đều đạt tỷ lệ khá cao, Đảng bộ xã Cư Yang liên tục nhiều năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.  

Đại hội đã tiến hành thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015-2020 của Đảng bộ; bàn mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-2025 tập trung vào một số chỉ tiêu chủ yếu như: Phấn đấu tốc độ tăng trưởng hằng năm là 10%; Tổng giá trị sản xuất đến cuối nhiệm kỳ đạt 391 tỷ đồng; Nâng mức thu nhập bình quân đầu người lên 47,5 triệu đồng/người/năm; Xã thực hiện hoàn thành 19/19 tiêu chí và về đích chương trình xây dựng Nông thôn mới. Đồng thời, trong nhiệm kỳ mỗi chi bộ kết nạp từ 2 đến 3 đảng viên mới; Đảng bộ xã phấn đấu giữ vững Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ....

Đồng chí Y Nhuân Byă – TUV, Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Y Nhuân Byă nhấn mạnh, nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ và nhân dân xã Cư Yang đã kế thừa, phát huy những thành tựu của các thế hệ đi trước, đoàn kết, đổi mới, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu cơ bản đạt được các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ VIII đề ra. Đồng chí Bí thư Huyện ủy cũng yêu cầu, đại hội cần tập trung thảo luận, trách nhiệm, xây dựng trong lựa chọn những cán bộ đảng viên tiêu biểu, khách quan, công tâm vì lợi ích chung, tham gia vào Ban chấp hành đảng bộ để đủ sức lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện những nhiệm vụ hết sức quan trọng. Phấn đấu thực hiện hoàn thành và vượt các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định.

Ban chấp hành Đảng bộ xã khóa mới ra mắt nhận nhiệm vụ

Trên tinh thần đoàn kết, dân chủ, Đại hội Đảng bộ xã Cư Yang lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu ra Ban chấp hành gồm 14 đồng chí; bầu Ban thường vụ Đảng ủy, Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư Đảng ủy và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đảng bộ huyện Ea Kar lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Hồng Khôi tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Cư Yang, nhiệm kỳ 2020-2025./.

Phạm Thao