Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Cư Huê, huyện Ea Kar lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025

Cập nhật lúc: 14:24 21/06/2020

 

Trong 2 ngày 17 và 18/6, Đảng bộ xã Cư Huê, huyện Ea Kar đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025. Đến dự và chỉ đạo đại hội có các đồng chí: Vương Tấn Thành – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy; Nguyễn Văn Hà – Phó BTHU, Chủ tịch UBND huyện Ea Kar.

Đồng chí Vương Tấn Thành - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Ea Kar (bên phải) tặng hoa chúc mừng Đại hội

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Cư Huê, huyện Ea Kar tiếp tục phát huy sự đoàn kết thống nhất, tranh thủ mọi nguồn lực tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra. Tổng giá trị sản xuất cả nhiệm kỳ đạt 2.169 tỷ  đồng, đạt 110% so với Nghị quyết. Trong đó: Giá trị sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi đạt trên 1.518 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 70%. Sản xuất kinh doanh, thương mại – dịch vụ – công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp cũng có bước phát triển tốt, đạt trên 650 tỷ đồng, đạt 127% so với Nghị Quyết đề ra. Giá trị sản xuất bình quân đầu người đạt 39 triệu đồng/năm, tăng 6,7 triệu đồng so với 2015. Công tác an sinh xã hội và giảm nghèo đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, cuối năm 2019 tỷ lệ hộ nghèo toàn xã giảm còn 6,67%.

Các đại biểu tham dự Đại hội

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, chăm lo sức khỏe cho nhân dân được chú trọng và đạt kết quả tốt. Hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ luôn được củng cố, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng được nâng cao, vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể hoạt động ngày càng có hiệu quả. Đi đôi với phát triển kinh tế, xây dựng cơ sở hạ tầng, công tác xây dựng Đảng được Đảng bộ xã Cư Huê chú trọng thực hiện trên cả 3 mặt: chính trị, tư tưởng và tổ chức. Đảng bộ xã đã thường xuyên quán triệt Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay. Nhờ vậy năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng không ngừng được nâng lên. Trong 5 năm đã kết nạp mới 41 đảng viên, nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ lên 251 đảng viên. Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hàng năm đạt 98%. Đảng bộ đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đại hội tiến hành công tác bầu cử

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã Cư Huê, huyện Ea Kar tiếp tục xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Nắm vững quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vận dụng sáng tạo vào tình hình thực tiễn; tập trung khai thác mọi tiềm năng, thế mạnh của địa phương, huy động có hiệu quả mọi nguồn lực nhất là nội lực, tranh thủ tối đa nguồn lực bên ngoài để phát triển kinh tế, xã hội. Trong đó, phấn đấu tổng giá trị sản xuất cả nhiệm kỳ đạt 2.569 tỷ đồng; giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 1%/năm; Phấn đấu 80% trở lên số chi bộ và 95% trở lên số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm; phát triển, kết nạp mới từ 50 đến 60 đảng viên...

Ban chấp hành khóa mới ra mắt nhận nhiệm vụ

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa IX gồm 15 đồng chí; đồng chí Phạm Duy Hùng tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2020 – 2025./.

Phạm Thao