Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Ea Kar lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Cập nhật lúc: 21:14 07/08/2020

Trong 2 ngày 5 và 6/8/2020, Đảng bộ huyện Ea Kar đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Dự Đại hội có các đồng chí: Bùi Văn Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk; Phạm Minh Tấn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Y Biêr Niê - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Ngọc Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh Đắk Lắk cùng 244 đại biểu đại diện cho hơn 6.400 đảng viên toàn Đảng bộ huyện.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy trao bức trướng của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tặng Đại hội.

Trước khi bước vào ngày làm việc thứ nhất, các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng các đại biểu tham dự Đại hội đã tổ chức dâng hoa, thắp hương và trồng cây xanh tưởng nhớ anh linh các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc, vì nhân dân tại Nghĩa trang liệt sĩ của huyện. Đồng thời, để đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh Covid-19, các đại biểu tham dự Đại hội cũng được các nhân viên Trung tâm y tế huyện tiến hành đo thân nhiệt, sát khuẩn, khai báo y tế theo đúng quy định.

Công tác đảm bảo phòng chống dịch Covid-19 được chú trọng

Trong ngày làm việc thứ nhất, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Ea Kar lần thứ IX đã tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu. Đại hội cũng đã thông qua Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội; phổ biến một số điểm của Quy chế bầu cử trong Đảng và quán triệt một số nội dung cần lưu ý trong quá trình diễn ra Đại hội. Đại hội đã thông qua danh sách chia 4 tổ thảo luận; thông qua các báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVII và các Dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Các đại biểu tham gia thảo luận tại các tổ

Đúng 7h30’ ngày 6/8/2020, tại hội trường UBND huyện, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Ea Kar lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã được khai mạc. 

Đồng chí Y Nhuân Byă - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Ea Kar phát biểu khai mạc Đại hội

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ea Kar khóa VIII trình bày tại Đại hội cho thấy: Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ huyện Ea Kar đã triển khai thực hiện đồng bộ các chỉ tiêu nghị quyết đạt được nhiều kết quả tích cực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm đạt 8,3%, tổng giá trị sản xuất đạt 44.381 tỷ đồng, đạt 100,1% nghị quyết. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp, tăng dần tỷ trọng công nghiệp – xây dựng, thương mại – dịch vụ. Tổng huy động toàn xã hội 5 năm đạt 5.700 tỷ đồng, vượt 700 tỷ đồng so với nghị quyết đề ra. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện 668 tỷ đồng, bằng 157% nghị quyết. Công tác xây dựng nông thôn mới được thực hiện đồng bộ, tổng kinh phí huy động đầu tư xây dựng nông thôn mới toàn huyện trên 11.200 tỷ đồng. Đến nay, huyện Ea Kar đã có 3 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Lĩnh vực văn hóa – xã hội, y tế, giáo dục có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được quan tâm, đến nay tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm còn 9,34%. Quốc phòng - an ninh được tăng cường, trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo.

Đồng chí Nguyễn Văn Hà - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện trình bày báo cáo Chính trị Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa VIII trình Đại Hội khóa IX

Đồng chí Vương Tấn Thành - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy trình bày báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành đảng bộ huyện khóa VIII tại Đại hội

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng toàn diện, việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai hiệu quả gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Tăng cường công tác đánh giá cán bộ, đảng viên. Hằng năm, 91,5% tổ chức cơ sở đảng và 89,7% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ huyện Ea Kar đã kết nạp được 1.585 đảng viên mới, đạt 132% nghị quyết, nâng tổng số đảng viên của toàn Đảng bộ lên 6.431 đảng viên.

Một số ý kiến tham luận của đại biểu tại Đại hội

Đại hội tiến hành thảo luận, đánh giá, chỉ rõ những điểm mạnh, những hạn chế trong nhiệm kỳ qua và biện pháp khắc phục. Đặc biệt, với mục tiêu xây dựng Ea Kar sớm trở thành thị xã, nhiệm kỳ 2020-2025, huyện tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục duy trì tốc độ, nâng cao chất lượng tăng trưởng, phấn đấu tăng bình quân đạt 9,5%; đẩy mạnh các hoạt động thu hút đầu tư, nâng cao chất lượng quy hoạch; phát triển nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh phát triển công nghiệp, du lịch, tăng thu ngân sách; phát triển văn hóa – xã hội, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ; đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ và các đoàn thể... 

Đồng chí Phạm Minh Tấn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Phạm Minh Tấn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ huyện Ea Kar đạt được trong nhiệm kỳ qua. Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đề ra trong nhiệm kỳ tới, đồng chí đề nghị Đảng bộ huyện Ea Kar cần tập trung thực hiện tốt các nội dung như: Tăng cường công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; xác định rõ tiềm năng, lợi thế của huyện, đẩy mạnh công tác xây dựng quy hoạch, kế hoạch và đầu tư cơ sở hạ tầng đáp ứng yêu cầu để từng bước hoàn thiện lên thị xã; kêu gọi thu hút các nguồn lực đầu tư để hình thành các điểm du lịch trên địa bàn trên cơ sở kết nối với hệ thống du lịch trong và ngoài tỉnh. Huyện cũng cần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tái cơ cấu nông nghiệp, xây dựng và kêu gọi đầu tư các khu sản xuất ứng dụng công nghệ cao; xây dựng một số liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, gắn với tiêu thụ, xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm; xây dựng huyện Ea Kar cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025...

Đại hội tiến hành công tác bầu cử

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa IX gồm 39 đồng chí (khuyết 2 đồng chí). Tại phiên họp thứ nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã bầu 13 đồng chí vào Ban thường vụ Huyện ủy; đồng chí Y Nhuân Byă tiếp tục giữ chức Bí thư Huyện ủy; đồng chí Vương Tấn Thành và Nguyễn Văn Hà giữ chức phó Bí thư Huyện ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng thời, Đại hội cũng đã tiến hành bầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVII gồm 19 đồng chí.

Quang cảnh Hội nghị lần thứ nhất ban chấp hành Đảng bộ huyện Ea Kar khóa IX

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, đoàn kết, trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Ea Kar lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra và đã thành công tốt đẹp. Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Y Nhuân Byă – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh: phát huy những kết quả đã đạt được; với sự đoàn kết, thống nhất, năng động, sáng tạo, quyết tâm thi đua thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.

Ban chấp hành Đảng bộ huyện và đoàn đại biểu dự Đại hội cấp trên ra mắt, nhận nhiệm vụ

Đại hội tặng hoa các đồng chí không tái cử nhiệm kỳ mới

Nhiệm kỳ mới, nhất định Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Ea Kar sẽ tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra, đưa Ea Kar phát triển nhanh và bền vững, sớm trở thành thị xã trong tương lai./.

Xuân Thủy - Phạm Thao