Đại Hội chi bộ tổ dân phố 11, thị trấn EaKnốp Nhiệm kỳ 2020 – 2022

Cập nhật lúc: 10:02 11/12/2019

Ngày 8/12, tổ dân phố 11, thị trấn EaKnốp đã tổ chức Đại hội chi bộ lần thứ 15, nhiệm kỳ 2020 – 2022. Đây là Đại hội được Đảng ủy thị trấn EaK nốp chọn làm điểm để rút kinh nghiệm tổ chức đại hội cho các chi bộ còn lại trong toàn Đảng bộ. Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Trịnh Ngọc Chung - Ủy Viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Ea Kar.

Chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội

Tổ dân phố 11, thị trấn EaK nốp hiện có 146 hộ với 576 nhân khẩu của 3 dân tộc anh em gồm dân tộc Kinh, Tày, Nùng sinh sống. Chi bộ tổ dân phố có 21 đảng viên, trong đó: 20 đảng viên chính thức, 1 đảng viên dự bị. Nhiệm kỳ qua, Chi bộ tổ dân phố 11 đã tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện tốt các mặt công tác. Chi bộ thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt phù hợp với đặc thù địa bàn dân cư. Đảng viên trong chi bộ phát huy tốt vai trò gương mẫu, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được chi bộ phân công.

Đồng chí Trần Giang Thi – Bí thư Đảng ủy thị trấn EaK nốp phát biểu tại Đại hội

Cùng với tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2019, cấp ủy chi bộ và Đảng viên nghiêm túc quán triệt, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy cấp trên như: Nghị quyết TW 4 khóa XII “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Chỉ thị 03, 05 của bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Bên cạnh đó, chi bộ tăng cường tuyên truyền, vận động đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân trong tổ dân phố hưởng ứng các chỉ thị, chương trình của tỉnh, của huyện và thị trấn bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực như: Vận động nhân dân trên địa bàn tích cực ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp, nâng cao thu nhập trong nông hộ với mức thu nhập bình quân hàng năm đạt trên 32,5 triệu đồng/người/năm. Đưa tỷ lệ hộ khá, giàu trong tổ dân phố tăng, đạt gần 24% tổng số hộ dân, số hộ nghèo giảm còn 11 hộ. Tổ chức sửa chữa, tu bổ các tuyến đường và khuôn viên hội trường TDP, dọn dẹp vệ sinh môi trường; lãnh đạo thực hiện tốt phong trào văn hóa - xã hội trong tổ dân phố: 20 năm liền tổ dân phố 11 giữ vững danh hiệu TDP văn hóa; năm 2019 trên 86% hộ gia đình đạt GĐVH; công tác chính sách xã hội, vận động xây dựng các loại quỹ nhân đạo từ thiện đều đạt và vượt chỉ tiêu; tình hình an ninh trật tự được giữ vững... Qua đó đã góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của chính quyền, phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng tại địa phương.

Cấp ủy Chi bộ TDP 11 thị trấn EaK nốp nhiệm kỳ 2020 - 2022 ra mắt nhận nhiệm vụ

Tại Đại hội, với tinh thần tập trung, dân chủ, các đại biểu đã sôi nổi thảo luận, thông qua phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022. Đồng thời, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chi ủy khóa mới gồm 3 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Huy Thắng tiếp tục được bầu giữ chức bí thư chi bộ tổ dân phố 11.

Phạm Thao.