Công bố Quyết định điều động công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã Cư Yang, Cư Huê.

Cập nhật lúc: 21:04 17/07/2019

Ngày 17/7/2019, Công an huyện Ea Kar đã tổ chức Lễ công bố Quyết định điều động Công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã Cư Yang, Cư Huê.

Đồng chí Nguyễn Chí Hải, Phó Trưởng Công an huyện công bố Quyết định

Thực hiện chủ trương tăng cường Công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh Công an xã theo Đề án số 106 “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” của Bộ Công an; Luật Công an nhân dân (sửa đổi năm 2018) và Nghị quyết 11-NQ/TU, ngày 30/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk về “xây dựng lực lượng Công an xã chính quy”. Công an huyện Ea Kar tổ chức Lễ Công bố và trao quyết định điều động Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh trưởng, phó công an xã và công an thường trực trên địa bàn 02 xã Cư Yang và Cư Huê.

Phát biểu tại buổi lễ công bố, đồng chí Nguyễn Văn Dân - Đại tá - Trưởng Công an huyện đã chúc mừng và yêu cầu các cán bộ Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, phát huy trình độ, năng lực, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tăng cường bám dân, bám cơ sở, cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ giữ vững ổn định an ninh, trật tự tại cơ sở. Đồng thời, đồng chí cũng đề nghị chính quyền địa phương quan tâm, tạo điều kiện để lực lượng Công an xã thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; chỉ đạo các cơ quan, ngành, đoàn thể địa phương tăng cường phối kết hợp chặt chẽ với lực lượng Công an xã thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Việc điều động, bổ nhiệm công an chính quy về các xã, thị trấn nhằm tạo hiệu lực, hiệu quả bộ máy, tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền trong việc lãnh đạo, chỉ đạo đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội; giải quyết tốt các vấn đề liên quan đến ANTT ngay từ cơ sở, không để phát sinh vấn đề phức tạp, hình thành “điểm nóng”; góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương cũng như trên địa bàn huyện.

T/h: Thanh Nga (Ban Tuyên giáo Huyện ủy)