Bồi dưỡng công tác đảng cho Bí thư Chi bộ và cấp ủy viên cơ sở năm 2018.

Cập nhật lúc: 09:04 16/08/2018

Bồi dưỡng công tác đảng cho Bí thư Chi bộ và cấp ủy viên cơ sở năm 2018.

Ngày 14/8/2018, Trung tâm bồi dưỡng chính trị phối hợp với các Ban xây dựng Đảng khai mạc lớp bồi dưỡng công tác Đảng năm 2018 cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên của các tổ chức cơ sở Đảng trong toàn Đảng bộ huyện.

Theo Kế hoạch, khóa bồi dưỡng diễn ra từ ngày 14/8 đến ngày 07/9/2018, toàn huyện được chia thành 08 lớp với 872 học viên đến từ 49 tổ chức cơ sở Đảng.

 

Đồng chí Trần Tuấn Huyên - UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo HU quán triệt nội dung công tác tư tưởng của chi bộ, đảng bộ cơ sở

Tại lớp học các học viên được tiếp thu các chuyên đề chính như: Tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng; Nhiệm vụ của chi ủy và công tác của Bí thư chi bộ; Công tác tư tưởng của chi bộ, đảng bộ cơ sở; Công tác tổ chức của chi bộ, đảng bộ cơ sở; Công tác kiểm tra, giám sát, khen thưởng, kỷ luật ở chi bộ, đảng bộ cơ sở; Công tác vận động nhân dân của chi bộ, đảng bộ cơ sở

Quang cảnh lớp học tại Hội trường UBND xã Cư Yang

Thông qua lớp bồi dưỡng, giúp cho các đồng chí là bí thư chi bộ, cấp ủy viên các tổ chức cơ sở Đảng nâng cao nhận thức và kỹ năng về công tác tư tưởng, vận động, kiểm tra, giám sát trong Đảng, thực hiện tốt công tác tổ chức, sinh hoạt của từng Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình hiện nay./.

                                                                                                                                                                                                                                                                          T/h: Hồ Thị Thanh Nga(Ban Tuyên giáo HU)