Bổ nhiệm Chánh Văn phòng UBND huyện EaKar

Cập nhật lúc: 17:54 25/06/2018

Chiều 22/6/2018, đồng chí Nguyễn Văn Hà – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Ea Kar đã trao quyết định bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Trọng Thắng - Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện giữ chức Chánh Văn phòng Văn phòng HĐND và UBND huyện Ea Kar.

Đồng chí Nguyễn Văn Hà - Phó BTHU, Chủ tịch UBND huyện EaKar trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Chánh văn phòng UBND huyện cho đồng chí Nguyễn Trọng Thắng

Theo Quyết định 99/QĐ-UBND, ngày 19/6/2018 của UBND huyện Ea Kar, đồng chí Nguyễn Trọng Thắng được bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện Ea Kar kể từ ngày 19/6/2018 với thời hạn giữ chức vụ 5 năm. Phát biểu tại lễ công bố, Chủ tịch UBND huyện Ea Kar đồng chí Nguyễn Văn Hà nhấn mạnh, công tác văn phòng đóng vai trò quan trọng, liên quan trực tiếp đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo của UBND huyện. Đây là công việc đặc thù, khối lượng công việc lớn, do đó, đồng chí yêu cầu đồng chí Nguyễn Trọng Thắng tích cực phát huy vai trò, tinh thần trách nhiệm để điều hành và quản lý đơn vị tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

Phạm Thao.