Đảng ủy cơ quan Chính quyền huyện EaKar triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề 2018

Cập nhật lúc: 13:17 05/04/2018

Chiều ngày 4/4/2018, Đảng ủy cơ quan chính quyền huyện EaKar đã tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho toàn thể đảng viên và quần chúng ưu tú trong toàn đảng bộ. Dự hội nghị có đồng chí: Y Khuyết Niê – Phó chủ tịch HĐND, Phó bí thư đảng ủy CQCQ; đồng chí Trần Tuấn Huyên – UVTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy.

Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe các nội dung cơ bản chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gồm: Một số vấn đề khái quát về phong cách Hồ Chí Minh đặc biệt là phong cách làm việc của Bác; Xây dựng phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Xây dựng phong cách lãnh đạo của người đứng đầu theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Gợi ý một số giải pháp để triển khai chủ đề năm 2018 có hiệu quả. Xây dựng phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là phong cách, tác phong của người đứng đầu theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là nhiệm vụ quan trọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nhằm xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, luôn xứng đáng là “hiện thân của trí tuệ, lương tâm và danh dự dân tộc”.

Đây là dịp để các cán bộ, đảng viên nâng cao ý thức trách nhiệm, phát huy dân chủ, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cuơng gắn bó với cơ sở với thực tiễn, gần gũi với nhân dân để thấu hiểu tâm tư nguyện vọng của dân. Học tập  và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giúp cán bộ đảng viên, có phong cách làm việc khoa học, sáng tạo, nhằm vận dụng linh hoạt các chủ trương đường lối của Đảng vào điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị mình./

Phạm Thao.