Đảng bộ xã Cư Ni kiểm điểm giữa nhiệm kỳ 2015 - 2020

Cập nhật lúc: 10:18 04/06/2018

Sáng ngày 31/5, Đảng bộ xã Cư Ni đã tổ chức hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Dự với hội nghị có đồng chí Vương Tấn Thành – Phó bí thư thường trực huyện ủy và đồng chí Y Khuyết Niê – Phó chủ tịch HĐND huyện EaKar.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Đảng bộ xã Cư Ni hiện có 507 đảng viên, sinh hoạt tại 33 chi bộ. Trong nửa đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ xã đã tập trung lãnh đạo nhân dân thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, VH-XH, QP-AN đạt được những kết quả quan trọng. Nhiều mục tiêu, chỉ tiêu đạt và vượt so với Nghị quyết đề ra như: tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt từ 6 đến 7% trên năm; thu nhập bình quân tính theo đầu người năm 2017 đạt 31 triệu đồng/ người/ năm; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên duy trì ở mức 1,13%; tỷ lệ hộ gia đình văn hóa và thôn, buôn văn hóa đạt lần lượt là 89,5% và 96%. Công tác xóa đói giảm nghèo được triển khai thực hiện tốt, tính đến cuối năm 2017 trên địa bàn xã số hộ nghèo chiếm 9,9% và hộ cận nghèo chiếm 11% tổng dân số toàn xã. Về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, trong 3 năm (2015 – 2017), xã Cư Ni đã vận động nhân dân trên địa bàn hiến đất, hoa màu trên đất và đóng góp tiền với trên 15 tỷ đồng cùng hàng ngàn ngày công lao động để làm đường giao thông nông thôn, xây dựng các thiết chế văn hóa và các công trình phụ trợ khác. Đến nay, xã Cư Ni đã đạt 11/19 tiêu chí trong bộ tiêu chí về xây dựng NTM… Về công tác xây dựng Đảng, nửa đầu nhiệm kỳ, bên cạnh việc triển khai đầy đủ và nghiêm túc các Nghị quyết, chỉ thị, văn bản của cấp trên đến từng chi bộ, đảng viên. Đảng bộ xã Cư Ni cũng luôn quan tâm đến công tác kiểm tra, giám sát trong đảng. Đảng ủy xã đã tiến hành 11 cuộc kiểm tra và 6 cuộc giám sát. Qua đó, thực hiện kiểm tra theo điều 32 điều lệ Đảng, đảng bộ đã tiến hành xử lý đối với 9 trường hợp có dấu hiệu vi phạm. Công tác phát triển đảng viên mới được chú trọng, nửa đầu nhiệm kỳ đảng bộ xã đã kết nạp được 57 đảng viên mới, đạt 76% chỉ tiêu Nghị quyết. Đảng bộ xã Cư Ni 3 năm liền (2015 đến 2017) được công nhận đơn vị trong sạch vững mạnh.

Tuy nhiên, trong nửa đầu nhiệm kỳ (2015 – 2020) đảng bộ xã Cư Ni vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Một số lĩnh vực về văn hóa, xã hội công tác triển khai đạt chất lượng chưa cao; Tốc độ tăng trưởng kinh tế khá nhưng thiếu tính bền vững; Công tác điều hành của UBND xã ở một số việc chưa phát huy được hiệu quả; Công tác xây dựng Đảng tuy được đổi mới nhưng tinh thần tự phê bình và phê bình còn yếu… Những nội dung trên đã được các đại biểu tham dự hội nghị đưa ra thảo luận nhằm tìm ra các giải pháp thực hiện hiệu quả hơn nhiệm vụ của nửa nhiệm kỳ còn lại.

Đồng chí Vương Tấn Thành - Phó Bí thư thường trực huyện ủy EaKar phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vương Tấn Thành đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể xã Cư Ni cần tiếp tục bám sát Nghị quyết của Đại hội nhằm lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương; đồng thời đề ra và triển khai các giải pháp tích cực trong việc đẩy mạnh phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN, hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Cư Ni lần thứ VII, nhiệm kỳ (2015 – 2020). Trước mắt là đẩy nhanh việc hoàn thành các tiêu chí để xã Cư Ni được công nhận là xã nông thôn mới theo đúng lộ trình đã định./.

Phạm Thao.