5 huyện cụm thi đua số 2 tỉnh Đắk Lắk: Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

Cập nhật lúc: 07:11 19/02/2019

   Chiều ngày 18/02/2019, các huyện thuộc cụm thi đua số 2 tỉnh Đắk Lắk, đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Nguyễn Văn Hà-PBT.HU, CT.UBND huyện EaKar; Trưởng cụm thi đua số 2 và đồng chí Huỳnh Kim Phổ-TVHU, PCT.UBND huyện đồng chủ trì hội nghị. Về dự với hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban thi đua, khen thưởng tỉnh Đắk Lắk.

Đại biểu các huyện thuộc cụm thi đua số 2, tỉnh Đắk Lắ k, dự Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018.

Đồng chí Nguyễn Văn Hà-Phó bí thư huyện ủy; Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện EaKar; Cụm trưởng cụm thi đua số 2 phát biểu tại hội nghị

   Cụm thi đua số hai tỉnh Đắk Lắk, có 5 huyện, gồm; Huyện Ea H’Leo; Cư M’Gar, Krông Búk; Krông Ana, Krông Năng và huyện EaKar. Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh Đắk Lắk, trong năm 2018 các huyện thuộc cụm thi đua số 2, đã tích cực triển khai thực hiện tốt các nội dung giao ước thi đua đã đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân trong toàn cụm đạt 9,4%; Thu ngân sách toàn cụm đạt 553, 138 tỷ đồng, trong đó cao nhất là huyện EaKar 120,8 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người trong toàn cụm đạt 41,45 triệu đồng/năm. Các chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tiếp tục được duy trì. Trong năm 2018, có 10 xã  của 5 huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó Huyện Ea H’Leo có 1 xã; Cư M’Gar 3 xã; Krông Búk 1 xã; Krông Ana 2 xã; Krông Năng 2 xã và huyện EaKar có 1 xã. Trên lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản; Chính sách an sinh xã hội, phúc lợi; Các hoạt động văn hóa, thông tin, thể thao, cũng như công tác xây dựng Đảng, Chính quyền, dân vận và công tác quản lý nhà nước về tôn giáo… luôn được các huyện chú trọng và đạt kết quả tốt. Quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Đồng chí Ngô Việt Anh-Phó trưởng phòng nội vụ huyện EaKar, báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018 của cụm thi đua số 2.

   Bên cạnh những kết quả đã đạt được, các huyện thuộc cụm thi đua số 2 của tỉnh vẫn còn một số hạn chế tồn tại như: Công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên môi trường còn nhiều bất cập, tình trạng khiếu kiện, tranh chấp đất đai vẫn còn xảy ra. Một số chỉ tiêu thi đua chưa đạt kế hoạch, như: Huyện Cư M’Gar, tổng sản lượng lương thực cây có hạt mới đạt 85%, mức giảm tỷ lệ hộ nghèo trong năm đạt 86%; Còn huyện Krông Búk, việc huy động vốn đầu tư toàn xã hội chỉ đạt 82%, số lao động qua đào tạo nghề đạt 99,4%; Huyện Ea H’Leo, mức giảm tỷ lệ hộ nghèo trong năm mới đạt 51%... Những vấn đề này đã được Hội nghị thẳng thắn đưa ra để thảo luận, nhằm tìm giải pháp hữu hiệu, triển khai thực hiện tốt hơn trong năm 2019 và những năm tiếp theo.

Đồng chí Y Sư Niê-Phó trưởng Ban thi đua khen thưởng tỉnh Đắk Lắk, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Đại biểu thảo luận tại hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018, cụm thi đua số 2.

Xuân Thủy