Chủ nhật , Ngày 24 Tháng 02 Năm 2019
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 62

Hôm nay: 101

Hôm qua: 788

Trong tuần: 6,643

Tất cả: 375,715

Quyết định thành lập ban chỉ đạo Đại hội đại biểu dân tộc Thiểu số huyện Ea Kar lần thứ III

Quyết định thành lập ban chỉ đạo Đại hội đại biểu dân tộc Thiểu số huyện Ea Kar lần thứ III

Quyết định ban hành kế hoạch phát triển bền vững lĩnh vực giáo dục và đạo tạo đình hướng đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030

Quyết định ban hành kế hoạch phát triển bền vững lĩnh vực giáo dục và đạo tạo đình hướng đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030

Công văn yêu cầu báo cáo kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND xã, thị trấn bầu tại Kỳ họp thứ Bảy

Công văn yêu cầu báo cáo kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND xã, thị trấn bầu tại Kỳ họp thứ Bảy

Quyết định thành lập Hội đồng quy hoach xây dựng trên địa bàn huyện Ea Kar

Quyết định thành lập Hội đồng quy hoach xây dựng trên địa bàn huyện Ea Kar

Quyết định thành lập Ban Tổ chức các hoạt động tại Lễ hội văn hóa thể thao các dân tộc phía bắc tại xã Cư Elang

Quyết định thành lập Ban Tổ chức các hoạt động tại Lễ hội văn hóa thể thao các dân tộc phía bắc tại xã Cư Elang

Quyết định thành lập Ban giám khảo, tổ trọng tài, thư ký Lễ hội văn hóa thể thao các dân tộc phía bắc tại xã Cư Elang

Quyết định thành lập Ban giám khảo, tổ trọng tài, thư ký Lễ hội văn hóa thể thao các dân tộc phía bắc tại xã Cư Elang

Quyết định ban hành kế hoạch rà soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện năm 2019

Quyết định ban hành kế hoạch rà soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện năm 2019

Quyết định ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 của huyện

Quyết định ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 của huyện

Quyết định về việc cử cán bộ tham gia đoàn công tác thăm hỏi, chúc tết cán bộ chiến sỹ đồn biên phòng kết nghĩa Ia R' ve

Quyết định về việc cử cán bộ tham gia đoàn công tác thăm hỏi, chúc tết cán bộ chiến sỹ đồn biên phòng kết nghĩa Ia R' ve

Quyết định về việc công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 của tỉnh Đắk Lắk

Quyết định về việc công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 của tỉnh Đắk Lắk

Quyết định về việc công khai Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 của tỉnh Đắk Lắk

Quyết định về việc công khai Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 của tỉnh Đắk Lắk

Báo cáo về công tác giám sát tạm giữ tạm giam

Báo cáo về công tác giám sát tạm giữ tạm giam

Thông báo kết luận của TT.HĐND huyện tại cuộc họp đánh giá phân loại xét thi đua khen thưởng năm 2018 đối với HĐND huyện và đánh giá phân loại HĐND xã thị trấn

Thông báo kết luận của TT.HĐND huyện tại cuộc họp đánh giá phân loại xét thi đua khen thưởng năm 2018 đối với HĐND huyện và đánh giá phân loại HĐND xã thị trấn

Quyết định về việc ban hành kế hoạch thực hiện phổ biến giáo dục pháp luật hòa giải cơ sơ, chuẩn tiếp cận pháp luật huyện Ea Kar năm 2019

Quyết định về việc ban hành kế hoạch thực hiện phổ biến giáo dục pháp luật hòa giải cơ sơ, chuẩn tiếp cận pháp luật huyện Ea Kar năm 2019

Quyết định về việc thành lập đoàn kiểm tra liên ngành tăng cường quản lý thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản trên địa bàn huyện

Quyết định về việc thành lập đoàn kiểm tra liên ngành tăng cường quản lý thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản trên địa bàn huyện
THỐNG KÊ HÀNH CHÍNH CÔNG
THƯ VIỆN ẢNH