Thứ bảy , Ngày 25 Tháng 05 Năm 2019
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 82

Hôm nay: 1,716

Hôm qua: 2,983

Trong tuần: 13,039

Tất cả: 502,916

Quyết định thành lập đoàn giám sát công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện Ea Kar năm 2019 của HĐND huyện.

Quyết định thành lập đoàn giám sát công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện Ea Kar năm 2019 của HĐND huyện.

Quyết định về việc phân tuyến cho các trường THPT, TTGDNN-GDTX trên địa bàn huyện Ea Kar năm học 2018-2019

Quyết định về việc phân tuyến cho các trường THPT, TTGDNN-GDTX trên địa bàn huyện Ea Kar năm học 2018-2019

Quyết định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm phát triển Quỹ đất Huyện Ea Kar

Quyết định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm phát triển Quỹ đất Huyện Ea Kar

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ Bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 2019

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ Bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 2019

Quyết định Phê duyệt Danh sách Đại biểu chính thức và Đại biểu dự Khuyết tham dự Đại hội các Dân tộc thiểu số huyện Ea Kar lần thứ III

Quyết định Phê duyệt Danh sách Đại biểu chính thức và Đại biểu dự Khuyết tham dự Đại hội các Dân tộc thiểu số huyện Ea Kar lần thứ III

Quyết định về việc giao chỉ tiêu Dân số -KHH Gia đình năm 2019 đối với các xã, thị trấn

Quyết định về việc giao chỉ tiêu Dân số -KHH Gia đình năm 2019 đối với các xã, thị trấn

Quyết định thành lập đoàn kiểm tra liên ngành vệ sinh An toàn thực phẩm trong tháng Vệ sinh an toàn thực phẩm

Quyết định thành lập đoàn kiểm tra liên ngành vệ sinh An toàn thực phẩm trong tháng Vệ sinh an toàn thực phẩm

Quyết định về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo Hiểm xã hội, bảo hiểm Y tế năm 2019

Quyết định về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo Hiểm xã hội, bảo hiểm Y tế năm 2019

Quyết định về việc kiện toàn Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hành chính sách xã hội huyện Ea Kar

Quyết định về việc kiện toàn Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hành chính sách xã hội huyện Ea Kar

Quyết định về việc kiện toàn Ban an toàn giao thông huyện Ea Kar

Quyết định về việc kiện toàn Ban an toàn giao thông huyện Ea Kar

Quyết định về việc ban hành chương trình công tác năm 2019 của Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu Quốc gia huyện Ea Kar giai đoạn 2016-2020

Quyết định về việc ban hành chương trình công tác năm 2019 của Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu Quốc gia huyện Ea Kar giai đoạn 2016-2020

Công văn về việc xin ý kiến góp ý của Thành viên UBND huyện đối với dự thảo quy chế hoạt động và cơ cấu tổ chức của Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Ea Kar

Công văn về việc xin ý kiến góp ý của Thành viên UBND huyện đối với dự thảo quy chế hoạt động và cơ cấu tổ chức của Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Ea Kar

Quyết định về việc kiện toàn bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Ea Kar

Quyết định về việc kiện toàn bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Ea Kar

Chỉ thị của UBND huyện về tăng cường công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo trên địa bàn huyện

Chỉ thị của UBND huyện về tăng cường công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo trên địa bàn huyện

Quyết định thành lập đoàn giám sát

Quyết định thành lập đoàn giám sát
THỐNG KÊ HÀNH CHÍNH CÔNG
THƯ VIỆN ẢNH