Thứ tư , Ngày 15 Tháng 08 Năm 2018
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 41

Hôm nay: 271

Hôm qua: 487

Trong tuần: 1,429

Tất cả: 95,853

NQ về việc thông qua phương án phát triển hệ thốn chợ trên địa bàn huyện Ea Kar đến năm 2020 định hướng đến 2025

NQ về việc thông qua phương án phát triển hệ thốn chợ trên địa bàn huyện Ea Kar đến năm 2020 định hướng đến 2025

NQ về việc điều chỉnh bổ sung, danh mục công trình vào kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2021

NQ về việc điều chỉnh bổ sung, danh mục công trình vào kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2021

Nghị quyết về phê chuẩn Quyết toán ngân sách năm 2017

Nghị quyết về phê chuẩn Quyết toán ngân sách năm 2017

Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung ủy viên UBND huyện Ea Kar khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021

Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung ủy viên UBND huyện Ea Kar khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021

Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện Ea Kar khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021

Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện Ea Kar khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021

Quyết định ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Y tế huyện Ea Kar

Quyết định ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Y tế huyện Ea Kar

Quyết định ban hành chức năng nhiệm vụ của Phòng Giáo dục & đào tạo huyện Ea Kar

Quyết định ban hành chức năng nhiệm vụ của Phòng Giáo dục & đào tạo huyện Ea Kar

Quyết định ban hành thể lệ cuộc thi khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh tỉnh Đắk Lắk năm 2018

Quyết định ban hành thể lệ cuộc thi khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh tỉnh Đắk Lắk năm 2018

Công văn về việc hưởng ứng tham gia hiến máu tình nguyện đợt II năm 2018

Công văn về việc hưởng ứng tham gia hiến máu tình nguyện đợt II năm 2018

Về việc công khai niêm yết thủ tục hành chính, Bảng hướng dẫn tiếp nhận phản ánh kiến nghị của người dân về quy định hành chính

Về việc công khai niêm yết thủ tục hành chính, Bảng hướng dẫn tiếp nhận phản ánh kiến nghị của người dân về quy định hành chính

phòng ngữa, giảm thiểu tại nạn trẻ em trên địa bàn huyện Ea Kar, giai đoạn 2017-2020

phòng ngữa, giảm thiểu tại nạn trẻ em trên địa bàn huyện Ea Kar, giai đoạn 2017-2020

Quyết định về việc ban hành dạy học 02 buổi/ ngày, bán trú cấp tiểu học giai đoạn 2018-2020, định hướng đến 2025

Quyết định về việc ban hành dạy học 02 buổi/ ngày, bán trú cấp tiểu học giai đoạn 2018-2020, định hướng đến 2025

Về việc triển khai các biện pháp người ăn xin trên địa bàn huyện

Về việc triển khai các biện pháp người ăn xin trên địa bàn huyện

Về việc tăng cường thực hiện các biện pháp giảm thiểu tình trạng trẻ em bỏ học đi lao động sớm

Về việc tăng cường thực hiện các biện pháp giảm thiểu tình trạng trẻ em bỏ học đi lao động sớm

Về việc rà soát thống kê, tổng hợp lao động là bộ đội, công an xuất ngũ và thanh niên tình nguyện hoàn thành nhiệm về địa phương có nhu cầu học nghề hoặc tìm việc làm

Về việc rà soát thống kê, tổng hợp lao động là bộ đội, công an xuất ngũ và thanh niên tình nguyện hoàn thành nhiệm về địa phương có nhu cầu học nghề hoặc tìm việc làm