Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) sửa đổi, bổ sung, TTHC bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương và UBND cấp huyện

Cập nhật lúc: 14:02 08/06/2020

  • Tệp tin đính kèm:

  • QDUB_%20Phe%20duyet%20KH%20thu%20quy%20chong%20thien%20tai.pdf Tải về
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) sửa đổi, bổ sung, TTHC bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương và UBND cấp huyện