4. Xã Ea Ô

Cập nhật lúc: 00:00 29/08/2014

  1. Ông Vũ Quang Đôn - Bí thư Đảng ủy
  2. Ông  - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND
  3. Bà Vũ Thị Sen - Chủ tịch HĐND