16. Xã Cư Elang

Cập nhật lúc: 00:00 19/05/2014

  1. Ông Nguyễn Kim Hùng - Bí thư Đảng ủy
  2. Ông Nguyễn Văn Lâp - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND
  3. Ông Lục Thanh Bòng - Chủ tịch HĐND