Trung tâm phát triển quỹ đất

Cập nhật lúc: 00:00 21/08/2014

1. Ông: Chu Vĩnh Cường

  • Chức vụ: Giám đốc
  • Điện thoại cơ quan:
  • Điện thoại di động: 0905.536519
  • Email: cuongcv@eakar.daklak.gov.vn

2. Ông: Lê Khắc Hùng

  • Chức vụ: Phó giám đốc
  • Điện thoại cơ quan:
  • Điện thoại di động:0935.116565
  • Email:hunglk@eakar.daklak.gov.vn