Thanh tra huyện

Cập nhật lúc: 00:00 21/08/2014

Địa chỉ: 09 Trần Hưng Đạo - TT Ea Kar

1. Ông : Huỳnh Minh Dương

  • Chức vụ: Chánh Thanh tra
  • Điện thoại cơ quan:
  • Điện thoại di động: 0905146958
  • Email: duonghm@eakar,daklak.gov.vn

2. Bà : Nguyễn Thi Minh Thương

  • Chức vụ: Phó Chánh Thanh tra
  • Điện thoại cơ quan:
  • Điện thoại di động: 0935636000
  • Email: thuongntm@eakar,daklak.gov.vn