Phòng Y tế

Cập nhật lúc: 00:00 21/08/2014

Địa chỉ: 09 Trần Hưng Đạo - TT Ea Kar

1. Ông Trần Văn Đường

  • Chức vụ: Trưởng phòng
  • Điện thoại cơ quan:
  • Điện thoại di động:
  • Email: duongtv@eakar.daklak.gov.vn

2. Ông Trần Bình Gấm

  • Chức vụ: Phó trưởng phòng
  • Điện thoại cơ quan:
  • Điện thoại di động:
  • Email: gamtb@eakar.daklak.gov.vn