Phòng Văn hóa - Thông tin

Cập nhật lúc: 00:00 21/08/2014

1. Ông: Nguyễn Văn Vinh

  • Chức vụ:  Trưởng phòng 
  • Điện thoại cơ quan: 0262.3624316
  • Điện thoại di động: 0905.458477
  • Email: vinhnv@eakar.daklak.gov.vn

2. Ông: Nguyễn Xuân Hồng

  • Chức vụ: Phó Trưởng phòng
  • Điện thoại cơ quan: 0262.3624316
  • Điện thoại di động: 0903.559136
  • Email: hongnx@eakar.daklak.gov.vn