Phòng Tư pháp

Cập nhật lúc: 00:00 21/08/2014

Địa chỉ: 09 Trần Hưng Đạo - TT Ea Kar

1. Ông Đặng Văn Hiếu

  • Chức vụ:Trưởng phòng
  • Điện thoại cơ quan:
  • Điện thoại di động:
  • Email: hieudv@eakar.daklak.gov.vn

2. Ông Nguyễn Trọng Khánh

  • Chức vụ:Phó Trưởng phòng
  • Điện thoại cơ quan:
  • Điện thoại di động:
  • Email: khanhnt@eakar.daklak.gov.vn