Phòng Tư pháp

Cập nhật lúc: 00:00 21/08/2014

Địa chỉ: 09 Trần Hưng Đạo - TT Ea Kar

1. Ông Đặng Văn Hiếu

 • Chức vụ:Trưởng phòng
 • Điện thoại cơ quan:
 • Điện thoại di động: 0989311954
 • Email: hieudv@eakar.daklak.gov.vn

2. Ông Nguyễn Trọng Khánh

 • Chức vụ:Phó Trưởng phòng
 • Điện thoại cơ quan:
 • Điện thoại di động:
 • Email: khanhnt@eakar.daklak.gov.vn

3. Ông Bùi Đình Huấn

 • Chức vụ:Phó Trưởng phòng
 • Điện thoại cơ quan:
 • Điện thoại di động: 0905155891
 • Email: huanbd@eakar.daklak.gov.vn