Phòng Tài nguyên và Môi trường

Cập nhật lúc: 00:00 21/08/2014

1. Ông Nguyễn Ngọc Duẩn

 • Chức vụ: Trưởng phòng
 • Điện thoại cơ quan:
 • Điện thoại di động: 
 • Email: duannn@eakar.daklak.gov.vn

2. Ông Lê Khắc Hùng

 • Chức vụ: Phó Trưởng phòng
 • Điện thoại cơ quan:
 • Điện thoại di động: 0935116565
 • Email:hunglk@eakar.daklak.gov.vn

3. Bà: Trần Thị Hồng Nhung

 • Chức vụ: Phó Trưởng phòng
 • Điện thoại cơ quan:
 • Điện thoại di động: 0909968908
 • Email: nhungtth@eakar.daklak.gov.vn