Phòng Tài nguyên và Môi trường

Cập nhật lúc: 00:00 21/08/2014

1. Ông Nguyễn Ngọc Duẩn

 • Chức vụ: Trưởng phòng
 • Điện thoại cơ quan:
 • Điện thoại di động:
 • Email: duannn@eakar.daklak.gov.vn

2. Ông Nguyễn Đức Đông

 • Chức vụ: Phó Trưởng phòng
 • Điện thoại cơ quan:
 • Điện thoại di động:
 • Email:đongnđ@eakar.daklak.gov.vn

3. Bà: Trần Thị Hồng Nhung

 • Chức vụ: Phó Trưởng phòng
 • Điện thoại cơ quan:
 • Điện thoại di động:
 • Email: nhungtth@eakar.daklak.gov.vn