Phòng Tài chính - Kế hoạch

Cập nhật lúc: 00:00 21/08/2014

Địa chỉ: 09 Trần Hưng Đạo - TT Ea Kar

1. Ông Nguyễn Minh Chuyền

 • Chức vụ: HUV, Trưởng phòng
 • Điện thoại cơ quan: 0500.3624947
 • Điện thoại di động: 0905.318525
 • Email: chuyennm@eakar.daklak.gov.vn

2.Ông: Lê Anh Vũ

 • Chức vụ: Phó Trưởng phòng
 • Điện thoại cơ quan: 0500.3624127 
 • Điện thoại di động: 0905.176736
 • Email: vuna@eakar.daklak.gov.vn

3. Ông: Nguyễn Ngọc Hòa

 • Chức vụ: Phó Trưởng phòng
 • Điện thoại cơ quan: 0500.3627277
 • Điện thoại di động: 0988.212212
 • Email: hoann@eakar.daklak.gov.vn