Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Cập nhật lúc: 00:00 21/08/2014

Địa chỉ: 09 Trần Hưng Đạo - TT Ea Kar

1. Ông Hồ Tấn Cư

 • Chức vụ: Trưởng phòng
 • Điện thoại cơ quan:
 • Điện thoại di động:
 • Email:cuht@eakar.daklak.gov.vn

2. Ông Trần Văn Đông

 • Chức vụ: Phó Trưởng phòng
 • Điện thoại cơ quan:
 • Điện thoại di động:
 • Email:dongtv@eakar.daklak.gov.vn

3. Ông Y Glen BJă

 • Chức vụ: Phó Trưởng phòng
 • Điện thoại cơ quan:
 • Điện thoại di động:
 • Email: